Region Västmanland kopplar ihop MobiMed med sjukvårdens journalsystem

| 14 mars, 2018 | 0 kommentarer

on, blotch 14, 2018 14:10 CET


Minskat dubbelarbete och bättre patientsäkerhet, det är tanken när två journalsystem kopplas ihop. Region Västmanland väljer att integrera MobiMed Journal med basement övriga sjukhusvårdens journalsystem.

Ortivus har mottagit en beställning från Region Västmanland avseende systemintegration för MobiMed med regionens patientjournalsystem Cosmic, compartment ett värde av ca 1,0 MSEK räknat på fem års användning. Genom att koppla ambulansernas journalsystem med sjukvårdens stora journalsystem blir nu ambulansjournalen en del i patientens sammanhållna journalföring. Integrationen är densamma som Region Kronoberg tidigare har gjort och fler landsting väntas göra detsamma. Vinsterna är många – framför allt för personalen som slipper additional arbete i form av dubbel journalföring, group det ger även möjlighet att utföra säkrare och bättre vård i förlängningen. Med basement nya integrationen kan dessutom patienterna läsa sina ambulansjournaler på 1177.se, där de sedan tidigare haft möjlighet att se sina sjukvårdsjournaler. Leverans beräknas ske underneath 2018.

”MobiMed Journal är optimerad för ambulanssjukvårdens tuffa krav på säkerhet, användarvänlighet samt fältmässigt bruk och dessutom helt hopkopplingsbar med sjukvårdens övriga journallösningar. Digitaliseringen av sjukvården är inne i en ny fas och vi ser en tydlig kraftsamling på nästa steg som handlar om formation av complement som tidigare varit isolerade öar och beställningen från Region Västmanland är viktig för att återigen belysa konkurrenskraften i vårt erbjudande compartment ambulanssjukvården. Det är enkelt och helt säkert att koppla ihop MobiMed med externa complement och register. Nyttoeffekterna av integrerade complement och sammanhållen vård och journalföring är betydande för såväl vårdgivare som patient.” Staffan Eriksson

Vid frågor, kontakta gärna:

Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 59 36

Lars Höst, CFO, tel: 072-229 00 36 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *