Rumänska civilrättskämpar frågar ut partierna på Järvaveckan

| 14 juni, 2018 | 0 kommentarer

to, jun 14, 2018 16:12 CET

Rumänska aktivister och akademiker ska fråga de politiska partierna under Järvaveckan om vad de gör för romerna. Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) arrangerar mötena och aktivisternas vistelse i Sverige. 

– Arbetet för romers rätt, inte minst i Rumänien, handlar om att stärka gruppens självkänsla och skapa möjligheter för dem att ta kontroll över sina egna liv, säger Gelu Duminica, generaldirektör för den rumänska civilrättsorganisationen Impreuna, ”Tillsammans”.

Inte minst menar han att det är viktigt att stärka den uppväxande generationens självförtroende och hjälpa dem att fatta konstruktiva beslut om sina liv, och påminner om att Sverige så sent som igår har ett riksdagsbeslut på att anta Barnkonventionen som svensk lag.

Gabriele Winai Ström, ordförande för STS Stockholm, ser en viktig roll för förbundet i arbetet för social rättvisa för romer i Rumänien.

– Vi vill bygga tillit och förtroende med de romska organisationer som finns i Rumänien. Den största romska organisationen ”Tillsammans”, är här nu och de är en bra representant för de organisationer som arbetar för romers upprättelse. De arbetar med att stärka den romska självkänslan. Vi vill nu fortsätta det här samtalet i Rumänien, och dessa organisationer har ett stort behov av att bli sedda för att få större genomslag.

Luminita Costache, representant för FN:s barnfond i Bukarest, vill lära sig mer om de problem som finns i Sverige.

– Jag vill se vilka utmaningar ni står inför, identifiera gemensamma problem och finna gemensamma lösningar på europeisk nivå, så att våra länder kan lära från varandra, säger hon.

Det finns ett äldre memorandum om samarbete mellan Sverige och Rumänien, men detta är så allmänt hållet att Gelu Dominica inte ser det som en framkomlig väg för det sociala arbetet.

– Börja med de konkreta frågorna, och inte med slogans. Lösningen för diskriminerade romer är att hjälpa dem att agera för att skapa sig bättre liv. De behöver få en känsla av stolthet och inkludering i samhället, säger han.

Gelu Duminica gör tydligt att romer i Rumänien är en spretig grupp. Somliga romer är medelklass, och då betraktas de sällan som romer. De som beskrivs som problemet är de som är fattiga och saknar utbildning. De är också en grupp som Dominicu beskriver med stor respekt.

– Jag vet inte om jag skulle ha modet och beslutsamheten att göra vad dessa människor gör. Jag respekterar dem som vågar ta dessa stora risker för sina familjers skull. De hamnar i fientliga miljöer, med människor som avskyr och ser ner på dem. De bor utan skydd för väder och vind. Det är verkligen att kämpa för ett bättre liv. Men det är också så att de måste respektera vad landet de bor i har bestämt. Det behövs en ömsesidig förståelse och respekt.

Thomas Hammarberg, ny förbundsstyrelseledamot i STS och styrelsemedlem i STS Stockholm, ser flera områden där Sverige behöver göra mer för romers situation.

– Det är två grupper man tänker på när vi pratar romer i Sverige. När det gäller de romer som bor i Sverige så har det gått framåt, men fortfarande skulle det behövas ett avslut efter romrapporten. En manifestation där man ber om ursäkt och stödjer som i Norge, ett upprättande av en minnesplats om de romer som diskriminerats av Sverige, och ett forskningscentrum om antiziganismen. Det behövs en uppföljning, och det känner de svenska romerna, säger Thomas Hammarberg.

– Vad gäller de som kommer hit, så gäller det att vi är tydliga motståndare mot olika förslag på tiggeriförbud. Dessa är inte till för att värna de utsatta, utan skälen till förslagen är att man vill bli av med dessa grupper. Där har vi ett ansvar att stå emot. Vi kan och bör göra något positivt av deras besök här. Vi kan ge dem en ny start, ge dem resurser för att börja ett nytt liv. Istället för repressiva åtgärder behöver vi hitta sätt att hjälpa gruppen att lyfta sig, säger han.

För mer information och tidsbokning med Luminita Costache och Gelu Duminica, kontakta Gabriele Winai Ström, telefon: 0708456568 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.

 www.trosolidaritet.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *