Connect with us

Marknadsnyheter

Så lugnar du barn som mår dåligt av det ekonomiska läget

Published

on

BRIS rapporterade nyligen att de ser en kraftig ökning av barn som hör av sig och är oroliga för hur familjen ska klara det allt tuffare ekonomiska läget. – Det är inte konstigt att nyhetsrapporteringen den senaste tiden får barnen att bli oroliga. Men det kan vara bra att påminna sig om att de allra flesta familjer i Västernorrland ser ut att klara sig hyfsat bra även om man kan få prioritera om i plånboken, säger Svante Berggren, bankchef på Länsförsäkringar Västernorrland.

Länsförsäkringar har tittat på hur invånarna i Västernorrlands ekonomiska situation ser ut och statistik visar att drygt 83 procent av invånarna har vad man kallar kontantmarginal, vilket innebär att man enkelt kan betala en utgift på 12 000 kronor. En siffra som kan hänga ihop med att medianinkomsten för drygt 83 procent i länet överstiger 60 procent av medianinkomsten i riket, och att endast knappt 17 procent lever i ekonomisk utsatthet.

– Det innebär ju trots allt att omkring 17 procent av invånarna i vårt län har det riktigt tufft och skulle ha svårt att klara kraftiga hyresökningar eller en längre tids sjukdom. Men att vi nu är på väg in i en period av lite stormigare ekonomiskt läge är en del av ekonomins naturliga upp- och nedgångar, och det kan vara bra att förklara även för barnen, säger Svante Berggren och fortsätter:

– Det är däremot viktigt att komma ihåg att vi dessutom kommer från en period med god utveckling på börsen och låga räntor som innebär att många hushåll haft möjlighet att spara under en längre tid.

Tips att prata med barnen om:

  • Förklara för barnen att det är naturligt att ekonomin går upp och ner. Över tid kan ekonomin svänga mycket och den återhämtar sig på sikt.
  • Försäkra barnen om att det är de vuxnas ansvar att ta hand om familjens ekonomi, men förklara också att ni kanske får göra mindre av saker som kostar mer en period framåt.
  • Involvera barnen i familjens hushållsekonomi. Det är bra att tidigt lära sig om sparande, vad saker kostar och varför man inte kan köpa allt man vill.
  • Gör sparandet till något positivt genom att inte bara titta på utgifterna utan visa hur ett eventuellt sparande faktiskt växer.

För den som lever i ekonomisk utsatthet och har svårt att klara vardagen kan man bland annat vända sig till Socialtjänsten för ekonomisk hjälp, medan organisationer som Rädda barnen och Röda Korset erbjuder olika aktiviteter för barn att delta i gratis. Även via Svenska Kyrkan går det i vissa stift att få ekonomisk hjälp och/eller samtalsstöd.

Källor:

Länsförsäkringars hållbarhetsdatabas:
https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/hallbarhet–forskning/hallbarhetsdatabasen/

Folkhälsomyndigheten
Privatekonomi (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent).. PxWeb (folkhalsomyndigheten.se)

För mer information, kontakta gärna:

Svante Berggren
Bankchef
Telefon: 0611-36 53 31

[email protected]

Eva-Lotta Persson
Kommunikationschef              
Telefon: 060-19 85 17
Mobil: 070-275 66 34
[email protected]

Lokal statistik och expertkommentarer:

Våra experter finns på plats på våra kontor i Sundsvall och Härnösand och kan bidra med lokal statistik samt kommentera aktuella händelser eller svara på frågor inom sina specialistområden. Vi har lokala experter inom privatekonomi, försäkring, pension, bostadsmarknaden, naturskador, trafikskador, brandskador, vattenskador och personskador. Kontakta våra experter direkt

Länsförsäkringar Västernorrland är ett av 23 lokalt förankrade och självständiga länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner och företag. I över 175 år har vi verkat i Västernorrland. Vi ägs av våra kunder och finns där de finns. Du hittar våra kontor i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.