Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 21 mars

| 13 mars, 2018 | 0 kommentarer

ti, mar 13, 2018 14:07 CET

Länk till sammanträdets handlingar: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1470054 Klicka sedan på ärenderubrikerna för att komma till handlingarna som hör till respektive ärende.

Plats: Skaraborgs Sjukhus Falköping

Tid: Kl. 13:00 – 16:00

Inledande formalia  

 •  Mötets öppnande
 •  Upprop
 •  Val av justerare
 •  Justeringsdatum
 •  Eventuella beslut om närvarorätt
 •  Eventuella beslut om yttranderätt
 •  Anmälan om jäv
 •  Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden  

1. Inför genomförande av om- och tillbyggnad Skaraborgs Sjukhus etapp 2 och 3 inkl PCB- sanering och tillbyggnad akut- psykiatriblocket

Diarienummer SKAS 2018-00153

 •  Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör, Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef  

2.Uppföljning vårdöverenskommelse 2017

Diarienummer SKAS 2017-00565

 •  Eva Sundström  

3. Ortopedtekniska tjänster vid Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2018-00262

 •  Eva Sundström  

4. Utveckling av miljöarbetet 2018

Diarienummer SKAS 2017-00223

 •  Eva Sundström  

5. Säkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2017-2020

Diarienummer SKAS 2017-00220

 •  Eva Sundström  

6. Remiss – motion om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans

Diarienummer SKAS 2017-00694

 •  Eva Sundström 

7. Remiss – motion om ultraviolett ljus i sjukhusmiljöer

Diarienummer SKAS 2017-00787

 •  Marga Brisman, chefläkare

8. Remiss – förslag till medarbetarpolicy

Diarienummer SKAS 2017-00808

 •  Marie Rodert, HR-chef

9. Remiss – förslag till kommunikations- och påverkanspolicy för Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00816

 •  Petter Hjalmarsson, jurist

Delegeringsärenden  

1.Beslut om utlämnande av uppgift ur allmän handling

Diarienummer SKAS 2018-00313

Anmälningsärenden  

2.Regiondirektörens beslut om Västra Götalandsregionens regiongemensamma styrande dokument

Diarienummer SKAS 2018-00149

3.Regionfullmäktiges beslut gällande Motion om att få fler att vilja jobba heltid

Diarienummer SKAS 2018-00230

4.Personalutskottets beslut om Förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor 2018

Diarienummer SKAS 2018-00192

5.Protokollsutdrag § 35 från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträde den 8 februari 2018 Bifallen motion om regiongemensam finansiering av ECMO-behandlingar

Diarienummer SKAS 2018-00244

6.Expedierat Protokollsutdrag § 27 från HSS den 8 februari 2018 – Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Diarienummer SKAS 2018-00245

7. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2018:4 mellan östra hälso-och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om bedömningsbilar inom prehospital

Diarienummer SKAS 2017-00565

8. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2018:3 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om ersättning för vårdepisoder inom obesitas-, rygg samt höft- och knäprote Diarienummer SKAS 2017-00565 Föredragningslista från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2018-03-21

9.Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2018:2 med Skaraborgs Sjukhus om kompletteringsbudget

Diarienummer SKAS 2017-00565

10. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2018:1 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om produktion utöver fastställda taknivåer (brutet tak) Diarienummer SKAS 2017-00565

11.Regionfullmäktiges beslut om Förslag till överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Diarienummer SKAS 2018-00277

12. Regionstyrelsens beslut om Riktlinje för ersättning vid samråd

Diarienummer SKAS 2018-00273

13. Regionstyrelsens beslut om Policy och riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Diarienummer SKAS 2018-00305

14. Regionstyrelsens beslut om Yttrande över motion av Eva Olofsson (V) m fl om kortare arbetstid i vården

Diarienummer SKAS 2018-00306

15. Protokollsutdrag från psykiatriberedningens sammanträde den 8 december 2017 – Översyn av kostnader för psykiatrisk vård inom respektive sjukhusområde

Diarienummer SKAS 2017-00802

16. Personalutskottets beslut om Förslag till budget för insatser för nyanlända med legitimationsyrken 2018

Diarienummer SKAS 2018-00193

Information  

A. Högprioriterade frågor och ekonomi i balans

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

B. Omställningsarbete SkaS

Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör

C. Ekonomichefens information

Åsa Ranbro Jansson  

D. Sjukhusdirektörens information

Jörgen Thorn  

E. Information från presidiet

Ulla-Britt Hagström, styrelseordförande, Johan Ask, vice ordförande

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *