SBF Bostad AB (publ) – Nyemission B-aktier

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) kan informera att teckningstiden för nyemissionen av B-aktier avslutades den 23 juni 2022 och det preliminära emissionsresultatet uppgår till cirka 28,3 miljoner kronor.

Detta var den andra nyemissionen av B-aktier och den primära skillnaden för B-aktier jämfört med A-aktier, är att bolaget avser att genomföra en årlig inlösenprocess av B-aktier, med start 2024. Innehavare av A-aktier kommer att erbjudas möjlighet att omvandla sina A-aktier till B-aktier under 2023, alternativt att lösa in sina aktier.

Styrelsen har idag fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 1 937 B-aktier till teckningskursen 14 600 per B-aktie, vilket totalt utgör 28 280 200 kronor.

Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade B-aktier beräknas vara den 22 juli 2022. B-aktien handlas under kortnamnet SBFBO B.

”Vi ser att marknadsläget för hyresbostäder har förändrats under de senaste månaderna och att jämnvikten i transaktionsprocesserna idag har svängt över till köparens favör. Kombinerat med den emission som avslutades i april har SBF Bostad nu en välfylld kassa och ser fram emot att dra nytta av rådande marknadsläge och selektivt förvärva högkvalitativa hyresbostäder på tillväxtorter i Sverige” säger VD Carl Adam Rosenblad.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Carl Adam Rosenblad, [email protected]   mobil 070 811 65 50 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB (publ)+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.