Tanalys

Skanska avyttrar sitt ägande i Royal Papworth Hospital i Cambridge, UK, för cirka GBP 9M, cirka 110 miljoner kronor

Skanska har tecknat ett bindande avtal avseende försäljning av sin 50-procentiga ägarandel i OPS-projektet Royal Papworth Hospital i Cambridge, UK, för cirka GBP 9M, cirka 110 miljoner kronor. Köpare är Equitix Infrastructure 3 Ltd. Affären kommer att slutföras den 30 september och den kommer att bokföras under Centralt i det tredje kvartalet 2022.

Efter försäljningen har Skanska inga OPS-investeringar kvar i UK. Ackumulerade omräkningsdifferenser och ackumulerade kursdifferenser från valutasäkring hänförliga till investeringsverksamheten inom OPS i UK påverkar därmed tredje kvartalets resultat positivt med cirka 150 miljoner kronor.

Byggnationen av det 40 000 kvadratmeter stora specialistsjukhuset slutfördes 2019. Den ursprungliga investeringen i OPS-projektet gjorde Skanska 2015. OPS-kontraktet omfattade design, byggnation, finansiering samt drift- och underhållsansvar. Skanska UK kommer fortsätta att tillhandahålla underhållstjänster.

För ytterligare information kontakta:

Matti Kataja, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 67 98

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com .

Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor lever, arbetar och umgås. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 148 miljarder kronor under 2021. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos 30 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.

Exit mobile version