Styrelsen i Nordic Asia har beslutat om att säga upp serviceavtalet avseende analystjänster och kommer ta över anställningar internt

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller “Bolaget”), har per den 16 december 2021 beslutat om att säga upp serviceavtalet med Nordic & Asia Advisory Group 1987 AB och kommer därmed att ta över anställningarna av de lokalt anställda analytikerna i Shanghai.

Det tidigare avtalet hade upprättats i syfte att finansiera delar av verksamheten i Nordic Asia Investment Group under bolagets tidigare skede. Dock anser styrelsen att avtalet ej längre uppfyller någon funktion framöver och därmed är det mer transparent och mer fördelaktigt att ta över de lokala analytikerna som direkt anställda under Nordic Asia Investment Group. Avtalet har en uppsägningstid om 90 dagar som löper ut senast per den 16 mars 2022 och förändringen påverkar ej bolagets operativa kostnader som procentandel av bolagets substansvärde. Nordic Asia Investment Group kommer därmed att innan utgångstiden att ta över de lokala analytikerna som direkt anställda under Nordic Asia Investment Group.

Michael Thurow, Styrelseordförande

”Nordic Asia har vid bolagets tidiga skede använt sig av ett analytikerteam på tre personer som på plats i Shanghai genomför bolagsanalyser. Denna tjänst har reglerats via ett serviceavtal och genom det har vi haft exklusiv tillgång till analystjänsterna. Styrelsen gör nu bedömningen att behovet av ett serviceavtal ej längre finns och att det blir bättre för vår investeringsverksamhet att ta över de lokala analytikerna som direkt anställda i investmentbolaget.”

Yining Wang, VD

”Genom styrelsens beslut fullföljer vi nu planerna genom att ta över anställningarna av de lokalt anställda analytikerna direkt under investmentbolaget och därmed blir vår verksamhet mer förenklad och transparent. Vi har under flera år samarbetat med analytikerna på plats i Shanghai och jag ser nu fram emot att få hälsa dem välkomna som direkt anställda under investmentbolaget.”

Om Nordic Asia

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag fördelat mellan kärninnehav och tillväxtbolag. Bolaget investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.

Bolaget avser via sitt strategiska ägande i underliggande portföljbolag skapa god avkastning till sina aktieägare över tid. Bolaget är grundat av andra generationens svensk-kineser med starka anknytningar till både Sverige och Kina. Nordic Asia har tillgång till ett lokalt team i Shanghai med god kunskap kring den lokala marknaden och tillgång till ett brett affärsnätverk som stöttar Bolagets kärnverksamhet.

För mer information, vänligen kontakta

Yining Wang, VD

Telefon: +46 (0) 76 286 43 46

E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordic Asia Investment Group 1987 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-17 kl. 08:30.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.