Sveriges nationella säkerhetsstrategi – varken nationell eller strategi

| 24 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen presenterade 2017 en nationell säkerhetsstrategi. En projektgrupp inom Krigsvetenskapsakademien konstaterar i en analys att denna departementsprodukt helt saknade förankring utanför kanslihuset, inte ens i riksdagen. Kommuner, regioner och näringsliv har helt lämnats utanför. När nu regeringen avser revidera strategin, eg. formulera en ny, måste denna till att börja med förankras på den främsta politiska nivån. Projektgruppens analys är tydlig liksom dess rekommendation.

En projektgrupp inom Krigsvetenskapsakademien har analyserat den nu gällande nationella säkerhetsstrategin. Analysen finns i den nu föreliggande skriften. Analysgruppen menar att en strategi ska vara en brygga mellan mål och medel. Regeringen har tagit alldeles för lätt på uppgiften och enbart fokuserat på målet, vilket blivit särskilt tydligt nu under ett och ett halvt år med coronapandemin. Den nationella säkerhetsstrategin har tydliga målbeskrivningar för pandemier och andra ”hälsohot”, men Folkhälsomyndigheten och regionerna har uppenbarligen inte läst dessa. För det är väl inte så, att de helt enkelt struntat i regeringens anvisningar? Vad är det för vits med en strategi, som inte är förankrad och som viktiga avnämare inte bryr sig om?

Regeringen avser nu att formulera en ny strategi. Utmärkt! I denna nya strategi måste göras avgränsningar och prioriteringar. Avgränsningar i hotbilden – allt farligt kan inte vara med. Prioritering av åtgärder – det viktigaste måste pekas ut.

För att tydligt förankra den nya nationella säkerhetsstrategin på den främsta politiska nivån föreslår Akademiens projektgrupp att regeringen tillsätter en Nationell säkerhetsberedning i likhet med Försvarsberedningen, som ju över åren fungerat väl. Statsministern har ansvaret för att strategin verkligen blir nationell och ett levande dokument, som kan användas av alla de som arbetar med att i olika roller stärka vår nationella säkerhet.

En nationell säkerhetsstrategi, som varken är nationell eller strategi, har ju ingen nytta av.

Analysen är en rapport från Krigsvetenskapsakademiens projekt SES – Säkerhet i morgondagens Europa — svenska perspektiv.

Skriften i pdf-format kan laddas ner på Akademiens hemsida »  Tryckta exemplar kan beställas från Akademiens bookstore »

För ytterligare information kontakta Bo Richard Lundgren.

Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *