Trianons valberedning inför årsstämman 2022

| 12 november, 2021 | 0 kommentarer

I enlighet med beslut på årsstämma 4 maj 2021 ska styrelsens ordförande sammakalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Jan Barchan (Briban Invest AB), Malin Ruijsenaars (AB Grenspecialisten) samt Boris Lennerhov (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Johannes Wingborg lämnar valberedningen och ersätts av Malin Ruijsenaars. Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 21 februari 2022 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn, [email protected]

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Torbjörn Granevärn, valberedningens ordförande
08-762 74 63
[email protected]

Boris Lennerhov, styrelseordförande
070-538 03 90
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *