Ur Grönköpings Veckoblad nr 5 2022

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Nato onödigt

Ett utökat militärt försvar som värn mot främmande, fientlig aktivitet behövs inte, menar frkn Ada A:son Susegård (MP):

– Vi är redan skyddade, av Miljölagstiftningen. Ex.vis kan stridsvagnar helt förbjudas under den säsong, då dubbdäck är förbjudna, enär de river upp skadliga partiklar ur gatans asfalt, och att köra med pansarfordon i naturen utanför särskilt markerade leder är redan förbjudet.

– Om vi bara klargör vad lagen säger för eventuella hugade invasionsmakter (Ryssen) kan vi fortsätta leva tryggt och alliansfritt, oavsett vad NATO-ivrarna hittar å.

Frisör vållar passkaos

Sommarens turistresande hotas av oändliga köer för nya pass som råder i Grönköping. Detta beror särskilt å långa köer hos hr frisörmästare Klavander, som inte hinner med att klippa de efter coronan allt långhårigare invånarna, vilka därmed inte kan ta godkända passfoton.

-Skandal, säger hr tullvaktmästare August Ruda och stryker undan hårsvallet ur pannan, jag har fått tid å hr frisörmästaren först i oktober. Så i år blir det väl husvagnssemester å Västgötaslätten. 

Blomförbud i Stadsparken

Efter att en rikstäckande biografkedja nyligen aviserade förbud mot att besökare tar med sig egen förtäring in i salongerna, avser flera grönköpingsinstitutioner att följa det goda initiativet, bland annat hr handelsträdgårdsmästaren Hilbert Florin, ansvarig för Stadsparken:

– För att konkurrensskydda våra produkter kommer vi från och med månadsskiftet att förbjuda parkflanörer att ta med egna blommor till parken, detta gäller även blommor i knapphålet, majblommor i plast och klädesplagg med blommigt mönster.

Mutskandal inte så farlig

Å anrika F:a Låsar & Tängers bolagsstämma omvaldes sittande styrelse efter att tunga aktieägare framhållit att det förvisso var en smula ansvarslöst att muta en USAmerikansk myndighet, men att man hört talas om värre. Årets bonus för hr koncernchefen C. A. Östberg drogs in, men för att inte denne skulle bli ledsen och tappa arbetslusten – unikt framstående i lås- och tångfrågor som han ju är – dubblades den fasta lönen.

Di rättare än dom

Hr språk- och hävdaforskare Ludvig Hagwald protesterar i en insändare mot att låta ersätta pronomina de resp. dem med det i vardagligt talspråk allt oftare använda d:o dom: ”Det måste anses direkt felaktigt att skriva dom i stället för de, som exempelvis: Dom gamla, eller dom sover! För så säger vi inte på västgötska, utan här säger vi: Di gamle och di sôver!”

Noll (0) bilbränder

Då brinnande automobiler numera är nattlig standard i viktigare orter (Askersund, Hjo, Töreboda, m.fl.), förväntade sig grönköpingsborna dylika även här, och till den ändan församlade man sina kärror å parkeringsplatsen i Knisslinge, däribland syntes fru riksdagsmanskan Krökéns gamla T-Ford, nyligt försäkrad mot brand- och hagel. Den enda brand som till fru riksdagsmanskans förtret dock utbröt var i brandcorpsens stora ångspruta, efter att den hade s.d.h. kokat torrt och självantänt sig.

Fattig miljardärsbok

Frkn bloggerskan Gurli Pettersson har fått oväntat huvudbry i författandet av sin bok om stadens dollargrädda, emedan de alls icke visat sig ägna dagarna åt att spela krocket och dricka grogg utan enkom arbeta.

– Katastrof, säger hr bokförläggaren Ansgar Joelsson, sådant vill ingen sunt sinnad person läsa om, frkn Pettersson får leta rätt å mer lukrativa miljardärer, om det skall bli någon bok.

Notiser ur majnumret:

OM FINSKA

pinnar, mandelkubbar och ankarstockar samtalar hr is- & vedhandlare Bernhardt Ericsson och frkn bag- & conditorska Engla Sjödin i lokalradions populärvetenskapliga programserie ”Vet du vad?” nu å söndag kl. 06.25. Repris nästa lördag kl. 23.15.

LÄRARBRIST

existerar icke i Grönköping, låter fru socialchefskan Wilhelmina Unill (S) meddela i ett uttalande och tillägger att ”det visserligen då och då kan råda ett visst överskott å elever, men detta är i så fall icke myndigheternas fel utan fastmer föräldrarnas.”

VID EN RAZZIA

i stadsfinkan åträffade hr polis P. Bergström nyligen en h-mbr-nningsapparat under sängen i den Peterzohnska cellen. Hr f. förrädaren H. Peterzohn säger sig visserligen ha hört, att man inte får ha dylika apparater hemma, men han trodde inte att det var förbjudet att förvara dem borta.

HR LANTPOLIS

Fröblom har under våren genomgått en vidareutbildning i språk med inriktning på var versus vart. Förhoppningen är att kompetenshöjningen skall komma till användning när hr lantpolisen möter medborgare som undrar vart respekten för ordningsmakten finns och var samhället är på väg.

GV RÄTTAR

I lokalupplagan råkade vi dessvärre skriva att hr konsumföreståndaren Hakon Icander är inblandad i en mutaffär. Det skulle givetvis ha varit mataffär.

LÄSPEAKADEMIENS

ordbok definierar ”vantolkning” som en erfaren översättning.

För mer information kontakta:
Karin Aspenberg, redaktör
E-post:
[email protected]

Grönköpings Veckoblad har drygt 9000 prenumeranter och lika många läsare på nättidningen gronkoping.nu och Facebook.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.