Tanalys

Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan presenterar sitt betänkande

I dag, måndag den 7 november, tar skolminister Lotta Edholm emot slutbetänkandet från Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan. I samband med överlämningen hålls en pressträff med skolministern Lotta Edholm och den särskilde utredaren Thomas Persson.

Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan har haft i uppdrag att ta fram ett besluts- och kunskapsunderlag för ett statligt huvudmannaskap eller ökat statligt ansvar för skolan i syfte att skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig skola av hög kvalitet.

Tid: 7 november 2022 kl. 13.30

Plats: På plats eller digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Lilla pressrummet, kvarteret Loen, ingång Jakobsgatan 24 eller digitalt via Zoom. Inpassering från kl. 13.00.

Obligatorisk föranmälan senast 7 november kl. 12.30 via e-post till Ellen Pileblad, se presskontakt nedan. Ange namn, redaktion och om du är reporter eller fotograf. Skicka också med presslegitimation. Deltagande sker i mån av plats.

Under pressträffen kommer journalister som deltar på plats att först få ställa frågor och genomföra enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.

Kontakt

Ellen Pileblad, presskommunikatör, Utbildningsdepartementet, ellen.pileblad@regeringskansliet.se 

Ellen Kult, presskontakt hos Lotta Edholm, 076-140 15 28

Exit mobile version