Valberedning inför Eastnines årsstämma 2023

| 16 september, 2022 | 0 kommentarer

Medlemmarna i Eastnines valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts. Valberedningen består av Karine Hirn som representant för Peter Elam Håkansson och East Capital Holding, Erik Haegerstrand som representant för Bonnier Fastigheter och Martin Zetterström som representant för Arbona. I valberedningen ingår vidare Liselotte Hjorth i egenskap av styrelseordförande i Eastnine.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2022, med Liselotte Hjorth som sammankallande. Enligt av årsstämman 2017 fastslagen utformning och arbetssätt för valberedningen ska Eastnine ha en valberedning bestående av minst tre och högst fyra ledamöter, varav högst tre ledamöter ska utses av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som kontrollerar störst antal röster och som önskar utse en representant. Den fjärde ledamoten är bolagets styrelseordförande.

 

Valberedningens uppgift är att förbereda och presentera förslag avseende val av styrelse, stämmoordförande, styrelseordförande och revisor. Valberedningen har också att föreslå arvoden till medlemmar av styrelse, styrelseutskott och till revisor inför årsstämman 2023.

 

Eastnines årsstämma hålls den 3 maj 2023 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska lämna sådant förslag till styrelsens ordförande i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i mars 2023.

 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller styrelsen är välkomna att skicka e-post till [email protected], eller brev till Eastnine, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm.

 

Eastnine AB (publ)

 

För mer information kontakta:

Liselotte Hjorth, styrelseordförande i Eastnine, 08-505 97 700

Besök www.eastnine.com

 

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 605 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 426 MEUR per 30 juni 2022. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum och Polen. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.