”61% av alla obligationer som noterats av fastighetsbolag i Sverige under 2021 har varit gröna, sociala eller hållbara” Invest Talks med Ann-Charlotte Eliasson Nasdaq i Di 17.e december.

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Nasdaq är fast beslutna om att tillsammans med andra aktörer på marknaden skapa en mer hållbar kapitalmarknad. Flera behöver bidra med insatser för att driva kapitalmarknader och teknologiska lösningar i en riktning som skapar långsiktig förändring. Medvetenheten om ESG-frågor ökar ständigt och det blir allt tydligare att hållbarhet redan har kommit att bli en central del av bolagens strategi.

Som en del av våra insatser att bidra till en snabbare omställning och transparens lanserade Nasdaq 2019 Nasdaq Sustainable Network, en global plattform som tillgängliggör hållbara obligationer. Tack vare portalen kan investerare samla och standardisera data på en och samma plats, vilket höjer kunskapsnivån och kvalitén på investeringarna. Plattformen gör det även möjligt för investerare att analysera vilka typer av projekt deras hållbara obligationsportföljer finansierar, vilka av FNs hållbarhetsmål som addresseras och vilken miljömässig eller social effekt de finansierade projekten genererar. Många branscher är viktiga för en stark utveckling av obligationsmarknaden. Ann-Charlotte Eliasson, ansvarig för Nasdaqs hållbara obligationsmarknad, berättar om hur fastighetsbranschen bidrar till omställningen.  

Hur viktig är fastighetsbranschen för den svenska hållbara finansmarknaden? 

Svenska fastighetsbolag har varit och är fortfarande drivande för att leda en utveckling mot mer hållbara finansmarknader. Dels på grund av hållbarhetsfrågans ökade prioritet inom nordiska finansmarknader men också på grund av branchens kapitalinsivitet. Exempelvis var Vasakronan det första företaget att emittera gröna obligationer i världen. Sedan dess har fastighetssektorn fortsatt innovera genom att sätta upp mål om att nå 100% grön finansiering (Fabege) eller genom att att tidigt försöka anpassa sina ramverk till den kommande EU-standarden för gröna obligationer (Diös Fastigheter).  

Hur stor marknadsandel av gröna obligationer utgörs av fastighetsbolag idag? 

Ungefär 30% av alla hållbara obligationer noterade på Nasdaqs nordiska marknader kommer från fastighetsbolag. Vad som är än mer imponerande är att hela 61% av alla obligationer som noterats av fastighetsbolag i Sverige under 2021 har varit gröna, sociala eller hållbara – det visar tydligt branschens mål om att nå 100% grön finansiering. 

Vilken typ av projekt finansieras med de gröna obligationer som noteras på Nasdaqs marknader? 

Genom Nasdaq Sustainable Bond Network kan vi se att de vanligaste kategorierna är Certifierade Gröna Byggnader, Hållbara Transporter och Förnyelsebar Energi. 

Hur ser kopplingen ut mellan nordiska hållbara obligationer och de hållbarhetsmål som definierats av FN?

Nordiska emittenter fokuserar framförallt på hållbarhetsmålen ”Hållbar Energi för Alla” och ”Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur”.

Vad är nästa steg för den nordiska fastighetsbranschen när det gäller hållbar finansiering?

Dels kvarstår ett arbete att gemensamt harmonisera återrapportering av hållbara obligationer. Där tror vi att plattformsstöd kommer vi bli viktigt för att kunna starta en dialog. Sedan kommer det troligtvis bli en stor omställning efter att EU-standarden träder i kraft. Sist men inte minst ser vi att allt fler emittenter utvidgar sina gröna finansieringsramverk till att även inbegripa  lån och företagscertifikat. 

Invest Talks ”Sektor: Fastigheter” publiceras Fredag 17.e Dec i Dagens industri & di.se – Nordens största affärstidning 290 000 läsare.

Skribent: Annika Wihlborg ⎮Invest Talks 
Filmproducent: Sokol Vjerdha ⎮Invest Talks 
Distribution: Dagens Industri & Di.se
Projektledare: Andreas Hörlin⎮Invest Talks
Studio: Studio⎮Invest Talks Regeringsgatan 29, Stockholm

Om Invest Talks:
Invest Talks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag. Följ oss på LinkedIn eller vårt nyhetsrum på Cision. Distributionspartner: Dagens Industri.
Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.