Tanalys

ABAX återtagsprogram – Global Recycling Day 18 mars

Produktens livscykel

Varje ABAX 6S har ett fotavtryck på 10,15 kg koldioxid (CO2) under sin livscykel. När vi återanvänder enheterna behöver vi inte utvinna samma material, transportera dem och tillverka enheten. Detta utgör den största delen av enhetens fotavtryck, med totalt 10 kg CO2, vilket också blir besparingen på varje återanvänd produkt. 

År 2022 tog ABAX emot 7988 i vårt återtagsprogram. Av dessa rengjordes, testades och återförpackades 6714 i programmet, vilket innebar att vi kunde minska fotavtrycket med 67 ton CO2. Detta kan jämföras med fotavtrycket från 300 bilresor mellan Stockholm och Malmö tur-och-retur. 

Exit mobile version