ABB och Keppel O&M når viktig milstolpe vid provning av autonom fjärrstyrning av fartyg i Singapores hamn

| 21 juni, 2021 | 0 kommentarer

ABB har tillsammans med det singaporianska varvet Keppel Offshore & Marine (Keppel O&M) framgångsrikt utfört Sydasiens första fjärrstyrning med joystick av ett bogserfartyg i den livliga hamnen i Singapore.

Hamnen i Singapore, dit fler än 130 000 fartyg anlöper årligen, utgör en av de mest komplexa miljöerna för autonom hamndrift i världen. Provningen innebär en stor milstolpe i validering av den ökade säkerheten och effektiviteten i bogserverksamheten med hjälp av digitala lösningar som är tillgängliga redan idag för praktiskt taget alla fartygstyper.

Provningen att fjärrstyra bogserbåten i hamnen från en trafikledningscental i sjöfarts- och hamnmyndigheternas labb Maritime Innovation Lab i Singapore utfördes framgångsrikt i april 2021. ABB har levererat en integrerad lösning för autonom fjärrstyrning av fartyget baserat på produktfamiljen Ability™ Marine Pilot. Den digitala lösningen ABB Ability™ Marine Pilot Vision innebar att sensorer i ombordvarande system genererade en digital medvetenhet om situationen medan systemet ABB Ability™ Marine Pilot Control utförde de intelligenta kommandon som krävdes för manövrering och kontroll. 

Vi är stolta över att ha nått ytterligare en milstolpe som innebär ett betydande steg mot autonom sjöfart, i nära samarbete med Keppel”, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports. Avsikten med denna teknik är att underlätta för besättningen med arbetsuppgifter som kan automatiseras så att de kan prestera på topp under kritiska perioder och förbättra den övergripande säkerheten och produktiviteten i den marina verksamheten. Provningen bekräftar också att det går att tillämpa denna autonoma fjärrstyrningsteknik på andra typer av fartyg.”

ABB:s och Keppel O&M:s tekniklösningar eftermonterades på det 32 meter långa bogserfartyget Maju 510. Fartyget ägs och drivs av Keppel O&M:s samriskföretag Keppel Smit Towage.

”Navigering med fjärrstyrning är en viktig funktion för autonoma fartyg eftersom den fungerar som en skyddsmekanism och är särskilt praktisk i vissa komplicerade scenarier. I egenskap av övergripande systemintegratör utnyttjar Keppel O&M den djupa marina och havsbaserade expertisen och samarbetar med Keppels ekosystem av företag, som M1 med sina konnektivitetslösningar, liksom andra partners som ABB, som levererat toppmodern teknik, för att införliva de bästa systemen i klassen och erbjuda anpassningsbara autonoma lösningar. Detta går i linje med Keppels Vision 2030, som innefattar att dra nytta av avancerade tekniker för tillväxt”, säger Tan Leong Peng, vd för New Builds, Keppel O&M.

Bogserverksamheten, där en bogserbåt manövrerar andra fartyg genom att bogsera eller påskjuta dem, ofta i trånga hamnar, kan vara en extremt krävande uppgift som kräver besättningens fulla uppmärksamhet. Dessutom måste bogserfartyg ofta tillryggalägga långa och monotona transitsträckor för att komma till sin arbetsplats. Om man kan utföra transitsträckan autonomt och under fjärrövervakning kan besättningen ombord få vila för att vara alerta när det väl blir dags för det faktiska bogserarbetet. Att hålla positionen med fjärrassistans kan också ge möjligheter för besättningen ombord att få vila istället för att utföra rutinuppgifter som kan utföras lika effektivt – eller bättre – med en fjärrbesättning.

”Keppel Smit Towage är glada att kunna stötta Keppel O&M och ABB i utvecklingen av autonoma bogserbåtar. Som bogseroperatör utnyttjar vi tekniken för att förbättra vår verksamhet och bättre kunna betjäna våra kunder. Med bogserbåten Maju 510 som provfartyg kan vi skaffa erfarenheter och ge återkoppling på hur autonoma operationer kan hjälpa bogserbåtskaptenen och besättningen genom att förenkla navigeringen och därmed kunna flytta över fokus på de viktigare uppgifterna. Detta har potential att avsevärt kunna förbättra driftsäkerheten och effektiviteten”, säger Romi Kaushal, vd för Keppel Smit Towage.

ABB har tidigare levererat teknik för banbrytande provning av en fjärrstyrd passagerarfärja, Suomenlinna II, som utfördes i Helsingfors hamn i november 2018, där man då bevisade att det går att ha mänsklig tillsyn över fartygen från annan plats med nuvarande teknik.

Bogserbåtsprojektet i hamnen finansieras av sjöfarts- och hamnmyndigheterna i Singapore som en del av Singapores Maritime R&D Roadmap 2030, där man drar upp linjerna för landets viktigaste fokusområden för utveckling av sjöfartsindustrin, liksom forskning och teknisk kompetens. Den andra fasen av projektet, som är inplanerad till slutet av 2021, handlar om att fartyget ska utföra autonoma undanmanövrer för att undvika kollision under fjärrövervakning.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 21 juni 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *