Abelco Investment Group: Den 28 juni 2021 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2 (TO2)

| 22 juni, 2021 | 0 kommentarer

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco” eller ”Bolaget”) till en kurs om 0,09 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna av serie TO2 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 30 juni 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna av serie TO2 senast den 28 juni 2021.

Notera att handel och nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 som är förvaltarregistrerade ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare och att innehavare av teckningsoptioner bör säkerställa med respektive förvaltare hur teckningsförfarandet är anvisat då olika förvaltare kan ha olika datum som sista anmälningsdag. Säkerställ därför alltid med din förvaltare kring vad som gäller just dina TO2. 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolaget hemsida www.abelco.se

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Anmälningssedel kan beställas via Eminova Fondkommission AB genom e-post: [email protected] eller telefon: 08-684 211 00.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut för Abelco avseende teckningsoptioner av serie TO2.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *