Tanalys

Abelco Investment Groups VD tecknar i pågående företrädesemission

Verkställande direktör Johan Rooth har idag den 8 november tecknat 13 843 830 teckningsrätter i den pågående företrädesemissionen i Abelco Investment Group AB (’’Abelco’’).

Teckningen skedde idag den 8 november där totalt 13 843 380st teckningsrätter tecknades privat samt genom helägt bolag.

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå

Exit mobile version