AcouSort placerar en modifierad AcouWash vid Lunds universitet för att stödja cancerforskning

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

AcouSort har placerat en AcouWash vid Lunds universitet. Systemet är modifierat för att utföra separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Den modifierade AcouWashen liknar det system som såldes till Umeå universitet 2020 och kommer att användas i en klinisk studie som jämför olika metoder för att upptäcka CTC i patientprover.

Den AcouWash som placerats vid Lunds universitet har modifierats för att möjliggöra separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Målet för Lunds universitets forskargrupp är att använda den modifierade AcouWashen i en klinisk studie och jämföra den mot andra CTC-isoleringsmetoder, såsom CELLSEARCH, som för närvarande är den enda metoden som är godkänd för klinisk användning.

– Denna strategiska placering av systemet är ett viktigt steg mot vår ambition att etablera akustofluidik inom användningsområden relaterade till cancerdetektion och precisionsmedicin. Nuvarande metoder är begränsade och kan bara hitta en bråkdel av cancercellerna, medan vår akustiska metod är mindre begränsad och därmed bättre på att upptäcka fler CTC-varianter. Det kan innebära att cancer kan upptäckas i ett tidigare skede med hjälp av AcouSorts teknik, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Detektion av cirkulerande tumörceller i blodprover är en lovande metod för tidig upptäckt av cancer. Lunds universitet har tidigare använt en akustisk forskninguppställning i sin CTC-forskning men kommer nu att ha tillgång till AcouWash för att automatisera och öka robustheten i processen, vilket möjliggör en storskalig klinisk studie. Lunds universitet kommer även att använda den modifierade AcouWashen för att stärka sitt samarbete med Umeå universitet och utveckla gemensamma protokoll.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
[email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort är noterat på Nasdaq First North Growth Market”. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, [email protected] Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.