Addtech förvärvar C.K. Environment

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer

Addtech Process Technology, ett affärsområde i Addtech-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i C.K. Environment A/S (”CKE”)

C.K. Environment är en ledande leverantör av instrument och lösningar för att mäta och analysera gaser, vätskor, partiklar, fukt och temperatur. Bolaget erbjuder både kompletta kundanpassade lösningar samt komponenter och service till ett brett spektrum av industrikunder. CKE har sitt huvudkontor utanför Köpenhamn, Danmark, har 14 anställda och en årlig försäljning på cirka 30 MDKK.

”CKE har en stark position för att fånga potentialen från samhällets ökande krav på industrin att minska sin miljöpåverkan när det gäller utsläpp från avgaser och avloppsvatten. De kommer att tillföra viktiga kompetenser och stärka erbjudandet inom vår affärsenhet Emission Control”, säger Claus Nielsen, affärsområdeschef Process Technology.

Tillträde sker per idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 5 maj, 2022

Addtech AB (publ)                                                                                                                         

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, Addtech AB, +46  8 470 49 00
Claus Nielsen, affärsområdeschef, Addtech Process Technology, +45 20 75 75 30

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 13 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 maj 2022, kl 14.00 (CEST).

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.