ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

| 12 maj, 2021 | 0 kommentarer

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Emissionen togs emot med stort intresse främst från institutionella investerare i och utanför Norden och var kraftigt övertecknad.

Nettolikviden från obligationslånet kommer, likt tidigare kommunicerat till marknaden via pressmeddelande den 12 maj, att användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella bolagsändamål inklusive framtida förvärv.

– Jag är glad över det positiva gensvar vi fått hos investerare. Vi refinansierar nu vår ”retail” obligation med en obligation med institutionell bas och en ram på 500 MSEK. Det skapar mycket goda förutsättningar att kunna accelerera vår förvärvsresa med ADDvise Group, säger Rikard Akhtarzand, VD.

Pareto Securities AB agerade finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

[email protected]

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 17.45 CEST.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, [email protected], är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                    

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *