Alltainer: Nyemissionen övertecknad

| 27 november, 2020 | 0 kommentarer

Pressmeddelande 2020-11-27

Alltainer AB avslutade onsdag den 25 november sin nyemission. Nyemissionen om 8 MSEK tecknades till 10,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 129 %. Styrelsen har med anledning av överteckningen beslutat att nyttja den utfärdade övertilldelningsoptionen som ger bolaget möjlighet att utvidga emissionen. Därigenom tillförs Alltainer totalt 9,4 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,9 MSEK. Emissionen tecknades av närmare 500 investerare.

”Det känns väldigt bra att emissionen fulltecknats”, säger en nöjd Jakob Kesje, VD för Alltainer AB. ”Genom den lyckade emissionen har bolaget säkerställt resurser för att utöka produktionskapaciteten så att vi kan leverera våra inredda containers i den takt som kunderna efterfrågar. Med stärkt rörelsekapital kommer vi inom snar framtid att fördubbla produktionskapaciteten, men när vi fått byggt vår nya monteringsfabrik kommer vi att kunna producera väsentligt mycket mer.”

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under dagen. Första handelsdagen på Spotlight Stock Market är beräknad till den 11 december 2020.

Genom emissionen ökar antalet aktier med 1 286 706 stycken till 6 599 206 aktier och aktiekapitalet ökar med 128 706,6 kronor till 659 920,60 kronor. Kvotvärdet är 0,10 kronor per aktie.

Utöver ovanstående ökning av antalet aktier kommer konverteringen av bryggfinansieringen från Fore C Asset Management AB medföra skulden på 1,0 MSEK kvittas emot 166 666 aktier vilket ökar aktiekapitalet med 16 666,60 kronor.

Det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen och lånekonvertering uppgår till 6 765 872 aktier.

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post:
[email protected]

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *