Alpcot förvärvar en kundstock med ett kapital om ca 1,7 miljarder kronor

| 9 maj, 2022 | 0 kommentarer

Alpcot AB (”Alpcot”), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ), har ingått ett avtal med den finansiella rådgivaren Real Finans och Försäkring AB (”Real”). Avtalet innebär att Alpcot förvärvar en kundstock med drygt 1 200 kunder och ett kapital på ca 1,7 miljarder kronor (”Kundstocken”). Kundstocken avser huvudsakligen kunder med onoterade värdepapper i kapitalförsäkringar från Futur Pension Försäkringsaktiebolag (”Futur Pension”) med Alpcot som depåinstitut. I samband med affären kommer Alpcot överta skötselfullmakterna för samtliga kapitalförsäkringar och därmed erhålla ersättningen för alla kapitalförsäkringar från Futur Pension. Kundstocken, i sin nuvarande storlek, uppskattas generera ca 4,0 miljoner kronor per år i intäkter.

Alpcot betalar en köpeskilling kontant på 4,0 miljoner kronor för Kundstocken och erhåller samtidigt en garanti att Kundstocken kommer generera 4,0 miljoner kronor i intäkter till Alpcot under två år räknat från tillträdesdagen. Alpcot tillträder Kundstocken senast 31 maj 2022. Real kommer som anknutet ombud till Alpcot vara fortsatt behjälpliga för att säkerställa att kunderna får en bra service under övergångsperioden.

”Det är glädjande att vi kan göra affären med Alpcot och skapa en ännu bättre lösning för kunderna. Alpcots digitala lösningar innebär ett stort mervärde för kunderna och vi har tillsammans med Alpcot identifierat en rad möjligheter att ytterligare förenkla och förbättra kundupplevelsen.”, säger Fredrik Lanner och Kristin Westberg på Real Finans och Försäkring.

”Avtalet med Real Finans och Försäkring är en intressant affär med stor potential. Kunderna kommer dra fördel av Alpcots höga digitaliseringsgrad och vi ser stora möjligheter att förbättra erbjudandet ytterligare genom att anpassa plattformen till de särskilda behov som kunder med onoterade innehav har. Det är även glädjande att vi genom denna effektivisering även kommer kunna sänka kundernas försäkringskostnader.  Vi förväntar oss en hög förvärvsaktivitet under resten av året.”, säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.

Kontaktperson

Björn Bringes
Verkställande direktör
[email protected]

+46 73 8000 647

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, [email protected]www.eminova.se.       

Denna information är sådan information som Alpcot Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-28 17:30 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.