Tanalys

AlphaHelix har avyttrat alla egna aktier

AlphaHelix Molecular Diagnostics förvärvade totalt 211 060 aktier under maj med avsikt att använda som bonuslöner för anställda. Enligt aktiebolagslagen får AlphaHelix inte äga egna aktier varför bolaget avyttrat dessa via Spotlight Stock Market fram till idag. Aktiehandeln innebär en förlust om cirka 40 000 SEK. 

Kontakt person på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.): 
Mikael Havsjö, CEO 
070 788 12 08 
Mikael.havsjo@alphahelix.com  

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975. Dotterbolaget Cybergene är pionjärer inom genetisk fosterdiagnostik sedan 2004.  
 

Exit mobile version