Tanalys

Anette Harby – ny Kommunikations- och hållbarhetschef på SBF Fonder

Idag, den 7 november 2022, tillträder Anette Harby rollen som Kommunikations- och hållbarhetschef på SBF Fonder AB. Tjänsten är ny och en del av SBFs långsiktiga satsning för att öka bolagets närvaro på kapitalmarknaden.

– Alla ansvarsfulla bolag som vill bygga långsiktiga värden vet att hållbarhet är något som måste stå högt upp på agendan. SBF har sedan länge haft ett starkt operativt hållbarhetsarbete och vi ökar nu vårt fokus ytterligare, bland annat genom den här nya rollen, säger SBF Fonders VD, Carl Adam Rosenblad, och fortsätter:

– Jag är väldigt glad över att välkomna Anette till teamet. Hennes kunskap och kompetens inom både kommunikation och hållbarhet är ett värdefullt tillskott för oss som bolag och något som jag är övertygad om kommer våra kunder till gagn.

– Jag ser fram emot att bli en del av SBF-teamet och omfamna de möjligheter som följer en ambitiös tillväxtagenda. SBFs tydliga ambition och fokus på hållbarhetsarbete tilltalar mig som person, men framförallt stärker det potentialen i SBFs erbjudande till både sparare och investerare så väl som hyresgäster, säger Anette Harby.

Anette Harby kommer närmast från pensions- och försäkringsbolaget SPP där hon haft flera ledande roller. Senast kommer hon från en roll som Marknads- och kommunikationschef.

Anette Harby kommer ingå i SBF Fonders ledningsgrupp.

SBF Fonder AB är en förvaltare av alternativa investeringsfonder. Verksamheten startade 2003 och har idag cirka 5,4 miljarder kronor under förvaltning. SBF erbjuder privatpersoner, företag och institutionella kunder ett intressant investeringsalternativ genom ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter. SBF har idag två aktiva fonder med totalt knappt 100 underliggande fastighetsbolag och närmare 3 800 lägenheter på 22 orter runt om i Sverige. Genom att investera i SBF:s fonder får man på ett enkelt sätt en investering med en låg korrelation till andra marknader, som aktiemarknaden, men som ändå ger en god och trygg avkastning. SBF Fonder AB är en AIF-förvaltare som står under Finansinspektionens tillsyn.

Kontaktuppgifter

anette.harby@sbffonder.se

076-62 82 192

Exit mobile version