Connect with us

Marknadsnyheter

Arkivering som tjänst från Commvault förenar låg kostnad med starkt dataskydd

Published

on

Commvault går in på marknaden för arkivering som tjänst med nytt kostnadseffektivt erbjudande för skalbart, oföränderligt dataskydd.


Commvault, världsledande inom datahantering, lanserar nu tjänsten Metallic File & Object Archive, en DMaaS-tjänst (Data Management as a Service) som utvecklats med målet att sänka kostnaderna för långtidslagring samtidigt som det är en kostnadseffektiv lösning för riskhantering och regelefterlevnad.

Ansvarsfrågorna kring dataskydd är högaktuella. Förutsättningarna ändras ständigt av nya regler och krav på verksamhetsstyrning. Det uppstår lätt luckor i organisationens förmåga att hantera sitt data på ett enhetligt sätt enligt gällande regler. Följden kan bli bristande synlighet, okontrollerad dataspridning och ökad sårbarhet relaterat till organisationens data. Bristen på kvalificerad IT-personal och budgetbegränsningar är också en del av bakgrunden till att många företag och myndigheter i dag kämpar med att följa aktuella regelverk och hålla sitt data säkrat.

– Om vi ser till kostnaderna för dataskydd och regelefterlevnad är det uppenbart att lösningen inte är att bara lägga mer pengar på högpresterande lagringssystem. Det är också viktigt att utnyttja arkivering, och inte enbart för att det sparar tid och kostnader. Eftersom arkivdata som regel lagras utom räckhåll för cyberattacker kan det dessutom bli en del av företagets övergripande strategi för dataskydd, säger Johnny Yu, analyschef på IDC.

Med Metallic File & Object Archive möter Commvault det växande behovet av väl strukturerad arkivering levererad som SaaS-tjänst – fysiskt och logiskt åtskild från primär datalagring. Det är en heltäckande lösning för kostnadseffektiv arkivering med funktioner för bland annat åtkomstkontroll, taggning, sökning på metadata, ändringslogg och rapportering, som hjälper till att möta krav från verksamheten och regelverk där det handlar om stora mängder ostrukturerat data. Resultatet är en lösning som ger lägre kostnader och samtidigt minskar risken för bristande efterlevnad.

Med en prismodell som ger förutsägbara kostnader och stor flexibilitet att utnyttja egna lagringsalternativ gör Metallic File & Object Archive det möjligt att sänka kostnaderna, möta krav från regelverk och samtidigt dra nytta av förenklad hantering och andra praktiska fördelar med en SaaS-lösning.

Metallic File & Object Archive presenteras i mer i detalj under Commvault Connections under programpunkten “More Data, More Risk? Introducing Our Latest SaaS-Delivered Data Service.

Mer information om Metallic File & Object Archive och hur det kan hjälpa till att sänka kostnaderna, minska riskerna finns på metallic.io/file-object-archive.

För frågor och mer information, kontakta:
Fredrik Pallin, Commvault PR Sweden, [email protected], 0708-114 115
Tamara Obelium, Marketing Manager Switzerland, Austria & Nordics, Commvault, [email protected]commvault.com, +41 76 503 22 49

Om Commvault

Commvault är världsledande inom datahantering och erbjuder lösningar för att lagra, skydda, optimera och utnyttja data som används av organisationer i alla storlekar och branscher. Genom sin plattform för Intelligent Data Services hjälper Commvault företag och myndigheter att aktivt ta vara på data för att skapa värde och få nya insikter om verksamheten –överallt där deras data finns. Commvaults lösningar erbjuder full valfrihet mellan abonnerad programvara, integrerade enheter, driftade tjänster samt leverans som Software-as-a-Service genom vårt Metallic-erbjudande. Under mer än 25 år har över 100 000 kunder litat till Commvault för att skydda och utnyttja sitt data för att driva tillväxt.

Besök Commvault.com eller följ oss på @Commvault.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.