Aros Bostads årsredovisning för 2020 publicerad på arosbostad.se

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) summerar ett år med rekordstark försäljning, utökad byggrättsportfölj och kraftigt förbättrat resultat.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”2020 utgör en stabil grund för att blicka framåt och utvärdera en börsintroduktion av stamaktien. Genom en notering av vår stamaktie kan vi effektivisera vår kapitalstruktur ytterligare samt få tillgång till fler kapitalkällor och därigenom skapa förutsättningar för att öka andelen bostadsprojekt i egen regi.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på arosbostad.se/investerare/rapporter

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: [email protected], telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: [email protected], telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: [email protected], telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 463 83 00

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *