atNorth fördjupar partnerskapet med GPU-giganten NVIDIA

| 7 juli, 2022 | 0 kommentarer

Datacenterutmanarens svenska datacenter är nu certifierat som NVIDIA DGX Ready

atNorth, den nya co-locationaktören i Sverige med fokus på högkapacitetstjänster tar ytterligare ett viktigt steg i att möta kundernas efterfrågan på nästa generations hållbara datacentertjänster i och med att det svenska datacentret nu är certifierat som NVIDIA DGX Ready.

Med NVIDIAs infrastruktur för AI kan atNorths kunder dra nytta av den optimala infrastrukturen för högkapacitetskrävande digitala tjänster på både ett kostnadseffektivt och klimatmässigt hållbart sätt.

– Den snabba digitaliseringen och införandet av AI på bred front, i kombination med ökande behov av både energieffektiv och kostnadseffektiv infrastruktur ligger till grund för kundernas krav på en modern datacenterinfrastruktur. På atNorth är vi fast beslutna att leda denna utveckling och vi är därför glada över att vi breddat vårt partnerskap med NVIDIA och är förberett för bolagets infrastruktur för AI, säger Stefan Jofors-aTribe, Nordisk försäljningschef på atNorth. 

NVIDIAs DGX system är utvecklat för att göra det möjligt för företag att använda AI-infrastruktur över hela verksamheten, exempelvis för att skapa en bättre kundupplevelse, leverera bättre vård eller för optimera leveranskedjor. Samtidigt kräver dessa kraftfulla beräkningstjänster mycket el för drift och kylning. atNorths datacenter är designade för hög datakapacitet och drivs med förnyelsebar el. Det skapar goda förutsättningar för kunderna att använda NVIDIAs DGX-system på ett både klimatmässigt och kostnadseffektivt sätt.

Det utökade partnerskapet med NVIDIA följer på de båda bolagens nyligen lanserade samarbete inom GPU där atNorth erbjuder GPUaaS-tjänster på NVIDIAs ledande GPU A100 och den kommande H100.

– Tillsammans med atNorth ger vi våra DGX-kunder högpresterande, hållbar datacenterdrift som stödjer deras AI-infrastruktur, säger Carlo Ruiz, Senior Director för AI Data Center Solutions and Operations på NVIDIA. Oavsett om lösningarna handlar om att uppnå bättre vårdresultat eller effektivisera försörjningskedjan, så behöver våra företagskunder kunna leverera datatunga applikationer och insikter samtidigt som de kan vara trygga med att de gör detta på ett miljömedvetet sätt, en ekvation som atNorth hjälper till att lösa.

####

För mer information, kontakta:

Stefan Jofors a-Tribe, Nordisk försäljningschef

Tel: 070-252 38 82

Om atNorth

atNorth är ett ledande datacenterföretag som erbjuder hållbar och kostnadseffektiv högpresterande datorkraft. Bolaget driver tre datacenter på strategiska platser på Island och i Sverige med ett fjärde under uppbyggnad på norra Island.

Med hållbarhet som utgångspunkt arbetar atNorths datacenter på 100 % förnybara energiresurser och stödjer principerna för cirkulär ekonomi. Alla atNorths anläggningar är designade för optimal, energieffektivitet med intelligent klusterdrift för långsiktigt fungerande infrastrukturinstallationer. Företagets skräddarsydda lösningar gör det möjligt för organisationer att på ett effektivt sätt beräkna, simulera, träna och visualisera stora datamängder.

atNorth har sitt huvudkontor i Reykjavik, Island. Verksamheten grundades 2009 och förvärvades 2022 av Partners Group. För mer information, besök se  atNorth.com  eller LinkedIn.

Stefan Jofors a-Tribe, Nordisk försäljningschef

Tel: 070-252 38 82

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.