Tanalys

B3 Consulting Group AB (publ.) Delårsrapport januari – september 2023

Tillväxt -5,3% och rörelsemarginal (EBIT) 4,5% i tredje kvartalet

Tredje kvartalet, juli – september 2023

Januari – september 2023

Korrigerad information avseende finansiella mål

Styrelsen har kommunicerat följande finansiella mål:

——————————————

För mer information och detaljerat resultat hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media den 26/10 kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer eller direkt via denna länk: https://ir.financialhearings.com/b3-q3-2023. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor under webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sverre Bjerkeli, Tf VD och Koncernchef, +47 928 38 072
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

   
Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 22.00 CET

Exit mobile version