Beslutad tilldelning avseende incitamentsprogram

| 11 januari, 2022 | 0 kommentarer

Vid extra bolagsstämma i Ecore Group AB (”Ecore Group” eller ”Bolaget”) den 10 december 2021 beslutades att införa ett incitamentsprogram till styrelse samt ledande befattningshavare inom koncernen. Styrelsen i Ecore Group har nu beslutat om tilldelning av 6 500 000 stycken teckningsoptioner. Samtliga styrelsemedlemmar har tecknat den fulla allokerade tilldelningen.

Teckningen har skett enligt följande tilldelning:
Stephan Käll, Styrelseordförande – 1 500 000 st teckningsoptioner
Milad Pournouri, Styrelseledamot – 1 500 000 st teckningsoptioner
Darko Draskovic Ydremark, Styrelseledamot – 1 500 000 st teckningsoptioner
David Olhed, Styrelseledamot – 1 500 000 st teckningsoptioner
Luca Di Stefano, Styrelseledamot – 500 000 st teckningsoptioner

”Vi är mycket nöjda med intresset för incitamentsprogrammet. Uppslutningen bakom programmet visar styrelsens tro på Ecore Group samt deras långsiktighet och engagemang”, säger Milad Pournouri, tf. VD för Ecore Group.

Teckningsoptioner:
I enlighet med villkoren har premien för att teckna teckningsoptionerna tidigare fastställts till 0,09 SEK enligt Black-Scholes. Fastställt pris för nyttjande av optionerna under teckningsperioden 15 december 2024 – 31 januari 2025 uppgår till 3,20 SEK.

Totalt tecknades 6 500 000 st teckningsoptioner i Ecore Group. Tecknarna erlägger en total likvid om 585 000 SEK avseende teckning av teckningsoptionerna. Tid för betalning pågår till och med den 25 januari 2022.

Utnyttjas samtliga tecknade optioner till en kurs om 3,20 SEK under teckningsperioden 15 december 2024 – 31 januari 2025, erhåller bolaget 20 800 000 SEK.

För ytterligare information om Ecore Group, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 890 89 11

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.