Besqab får markanvisning för upp till 85 hyresrätter i Bromma

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Besqab har av Stockholms stad fått en markanvisning för två markområden i Åkeshov i Bromma. På fastigheterna planeras utveckling av två bostadshus med byggrätt för 55–85 hyresrättsbostäder.

–    Den här markanvisningen är extra rolig då det är Besqabs första markanvisning för hyresrätter från Stockholms stad, säger Andreas Wik, Chef Fastighetsutveckling och Fastigheter på Besqab. Projektet passar väl in i vårt nya affärsområde om att uppföra hyresrättsfastigheter i egen förvaltning. 

–    Här kan Besqab vara med och komplettera befintlig bebyggelse för att bidra till en blandad stad med olika boendeformer, säger Besqabs VD Carola Lavén. Det är ett omtyckt bostadsområde med god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelstråk som minskar behovet av bil, vilket går i linje med vårt sätt att utveckla samhällen; på ett hållbart sätt som befrämjar hälsa och rörelse i vardagen. 

Markanvisningen är en direktanvisning och innefattar fastigheterna Åkeshov 1:1 invid Snörmakarvägen och Åkeshov 1:4 strax väster om korsningen Bårdgränd/Knypplerskevägen (se karta). Besqab planerar att uppföra hyresrättslägenheter med möjlighet till även ett LSS-boende. 
 

Fastigheterna ligger inom ett befintligt kraftledningsstråk som kommer att läggas ned under 2023 och det intilliggande reningsverket kommer att rivas. I närheten av de nya bostäderna finns gott om naturmark, promenadstråk, fotbollsplan, Äppelvikens ridskola samt Åkeshovs slottspark.
 

Detaljplanearbetet beräknas starta under 2022.
 

Kontaktpersoner:
Andreas Wik, Chef Fastighetsutveckling och Fastigheter, 08-409 415 58, [email protected]
Carola Lavén, VD, 08-409 415 57, [email protected] 

 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.