Tanalys

Biofrigas meddelar att emissionen av aktier i samband med lösen av TO1 nu är registrerad på Bolagsverket

Biofrigas meddelar att teckningen av aktier till följd av lösen av TO1 nu har registrerats på Bolagsverket. I och med detta så har antalet aktier och röster ökat med 2 388 609 och uppgår nu till 13 698 433 vilket ger en utspädningseffekt på 17,4 procent. Det nya aktiekapitalet uppgår därmed till 3 698 576,91 SEK.

Som tidigare meddelats tillförs Biofrigas i samband med detta 13,5 MSEK före emissionskostnader. Interimsaktierna kommer att omvandlas till ordinarie aktier i Biofrigas den 12 maj 2022 och synas på innehavarnas konton några dagar senare.

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut till Biofrigas i samband med optionslösen avseende TO1. För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta Eminova Fondkommission AB på info@eminova.se eller 08-684 211 00.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Exit mobile version