Biologisk mångfald allt hetare fråga för näringslivet

| 29 juni, 2022 | 0 kommentarer

Mångfalden bland världens naturmiljöer och arter minskar i snabb takt och är nära sammankopplad med klimatförändringarna. Det är en utmaning som uppmärksammas allt mer. Nyligen möttes Vattenfall, NCC och Handelsbanken i ett panelsamtal om biologisk mångfald:

”Vi har inte tid att vänta på en gemensam global standard för målsättningar. Vi behöver arbeta både med initiativ och mätbarhet parallellt. Det är viktigt att arbeta tillsammans med olika initiativ som vi vet påverkar i rätt riktning”, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, Head of Sustainability and Climate Action på Handelsbanken.

Ett allt större fokus från intressenter gällande frågor kring biologisk mångfald innebär både utmaningar och möjligheter för bolag, och något som berör Vattenfall, NCC och Handelsbanken från olika perspektiv.

Till skillnad från klimatpåverkan, som fler och fler bolag rapporterar kring, så saknas det ännu en gemensam standard för att mäta och följa upp påverkan på biologisk mångfald. Ambitionen från EU är att verka för ett globalt regelverk inom FN:s konvention om biologisk mångfald. EU:s strategi är en långsiktig plan för att skydda naturen och stoppa förstörelsen av ekosystem. Ett av målen med strategin är att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden i Europa och se till att naturen börjar återhämta sig före 2030. 

”Vi kan inte agera på det vi inte ser. När vi har en rapporteringsstandard på plats, är det troligare att finanssektorn kommer att agera på riskerna. I framtiden kan risker kopplade till biologisk mångfald komma att bli inprisade och därmed bli en möjlighet ur ett investeringsperspektiv”, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

Ylva Lagesson, Head of Industry, på NCC berättar bland annat om hur samtliga verksamhetsområden berörs av förmågan att ta hänsyn till naturen:

”Vi ser och förväntar oss högre krav när det gäller biologisk mångfald från kommuner, samhälle och uppdragsgivare. Så naturligtvis är vi väldigt påverkade och har förmåga att arbeta med detta inom vart och ett av våra tre områden”.

Att arbeta med fokus på biologisk mångfald är något som också är viktigt för Vattenfall. Bolaget har formulerat en övergripande ambition om att sträva mot en nettopositiv påverkan på biodiversitet och satt ett antal konkreta mål kopplade till detta.

“Den biologiska mångfalden är en avgörande del, vi påverkar naturen och vi är beroende av naturen. Att verkligen arbeta ansvarsfullt med biologisk mångfald är därför avgörande för att uppfylla vår strategi”, säger Helle Herk, Vattenfall, Head of Environment.

Här kan du lyssna på hela panelsamtalet.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.