Tanalys

BioStock: Toleranzia bekräftar säkerheten av TOL2 i studie på patientprover

Report this content

Inför kommande klinisk utveckling har Toleranzia genomfört en säkerhetsstudie av TOL2 i blodprov från patienter med myastenia gravis. Resultaten visar att kandidaten inte orsakar någon oönskad immunaktivering, och tillför värdefull information kring säkerhetsprofilen inför den kommande kliniska studien.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/06/toleranzia-bekraftar-sakerheten-av-tol2-i-studie-pa-patientprover/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Exit mobile version