Bokslutskommuniké, 1 juli 2020 – 30 juni 2021

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Räkenskapsåret (2020-07-01 till 2021-06-30)

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 400 563 (1 225 875) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 156 480 (-7 270 431) SEK
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,51 (-0,58) SEK

Fjärde kvartalet (2021-04-01 till 2021-06-30)

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 792 145 (145 609) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 775 549 (-2 440 699) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,19) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 90,4 (90) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2021: 14 891 020 (12 302 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 juni 2021: 15 102 009 (13 902 009). Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret 2020/2021 uppgick till 14 149 262 (12 485 000).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Bolaget kommer presentera kommenterarer till bokslutskommunikén och utsikter inför 2022 på ett direktsänt webinarium onsdagen den 8 september, 2021, kl. 10:00- 11:00. Anmälningsuppgifter meddelas i ett separat pressmeddelande inom kort.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: [email protected]
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market  och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *