Bolidens andra kvartal: Starkt resultat trots omfattande underhållsstopp

| 21 juli, 2022 | 0 kommentarer

Försäljningsintäkterna för det andra kvartalet var 21 568 (17 891) Mkr och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 4 532 (2 616) Mkr. Fritt kassaflöde uppgick till 2 038 (2 013) Mkr.

          Starka priser och villkor tillsammans med en hög och stabil produktion vid våra gruvor och zinksmältverk har inneburit ett rekordkvartal för koncernen, trots hög kostnadsinflation. Under perioden har också omfattande underhåll genomförts vid kopparsmältverken, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

 

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 2 727 (2 192) Mkr. Förbättringen beror främst på en starkare USD. En högre anrikad volym kompenserade fullt ut för lägre halter. Parallellt ökade kostnaderna på grund av högre anrikad volym och en stark kostnadsinflation. Anrikad volym i Aitik, Garpenberg, Tara och Kevitsa var högre än i fjol. I Bolidenområdet var anrikad volym lägre än i fjol, dock bidrog högre halter positivt. Jämfört med föregående kvartal var producerad metall i koncentrat högre för samtliga huvudmetaller.

 

Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till    1 404 (789) Mkr. Priser och villkor gav en betydande positiv effekt, främst tack vare en starkare USD. Volymerna bidrog dock negativt på grund av mer omfattande underhållsinsatser samtidigt som högre priser på energi och förbrukningsvaror medförde högre kostnader. Rönnskär och Harjavalta hade lägre produktion än i fjol till följd av omfattande planerade underhållsstopp. I både Kokkola och Odda var zinkproduktionen högre än i fjol.

 

Expansionen i Odda följer tidigare kommunicerad tidplan. En allmänt hög kostnadsinflation har dock lett till att den totala investeringen nu beräknas till 850 M eur, jämfört med tidigare kommunicerade 700 M eur.
 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, Tel: 070-453 65 88, [email protected]

 

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på cirka 70 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.