Bonava förvärvar totalt cirka 870 byggrätter i Tyskland

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Bonava har tecknat flera avtal om förvärv av cirka 560 byggrätter i Berlin och cirka 310 byggrätter i Leipzig. Affärerna uppgår till cirka 84 MEUR och omfattar både konsument- och hyresrättsprojekt. Den första produktionsstarten i projektet i Berlin planeras till 2023, och i Leipzig till det fjärde kvartalet 2022, med den större delen av produktionsvolymen planerad till 2024 och framåt.

– Genom att nu ha avslutat affärer vilka vi arbetat med en tid, fortsätter vi att stärka vår växande landbank i Tyskland – vår största och viktigaste marknad. I Berlin är Bonava en etablerad bostadsutvecklare med lång erfarenhet av att utveckla stora projekt. Att vi därtill nu gör ytterligare markförvärv i Leipzig betyder att vi växer vår affär i två av de viktigaste näringslivscentrumen i landet. I Tyskland finns det en god underliggande efterfrågan och ett behov av cirka 400 000 nya bostäder årligen, vilket skapar goda förutsättningar för oss, med vår diversifierade projektmix bestående av både flerbostadshus och enfamiljshus, att säkra produktionsvolym för en lång tid framöver, säger Peter Wallin, VD och koncernchef, Bonava.

På den förvärvade marken i de östra delarna av Berlin, där en detaljplan är under utveckling, planerar Bonava för att skapa ett grannskap bestående av cirka 560 bostäder. I projektet planeras för såväl hyreslägenheter, ägandelägenheter och enfamiljshus. Planen för markförvärven i Leipzig, är att skapa två bostadsområden bestående av cirka 310 enfamiljshus och radhus.

Tyskland är Bonavas största marknad och stod 2021 för 47 procent av nettoomsättningen. Bonava finns i åtta regioner som omfattar tio av Tysklands tolv största städer. Som tidigare kommunicerats har bolagets affärsenheter delats in i olika faser, där affärsenheten Tyskland befinner sig i den tredje fasen där fokus är att växa affären. För de affärsenheter som befinner sig i denna fas är repetitiva produktionsprocesser och byggsystem väldefinierade och etablerade. Genom optimering av investeringar i byggrätter, utifrån risk och avkastning i kombination med att utvärdera och introducera nya affärsmodeller för att möta kundbehov och tillvarata tillväxtmöjligheter, säkerställs en stabil, lönsam och växande affär över tid.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs
[email protected]
Tel: +46 739 056 063

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations
[email protected]
Tel: +46 707 604 914

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.