Brighter kommenterar stämningsansökan från Truls Sjöstedt, och avfärdar den som grundlös

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Brighter AB (Publ) (Bolaget) meddelar att Bolaget har mottagit en stämning från Stockholms tingsrätt, som utfärdats efter en stämningsansökan från Brighters  grundare, Truls Sjöstedt, gällande hävningen av hans anställningskontrakt i maj 2021. Bolaget anser att stämningsansökan är grundlös och avser bestrida den.

Truls Sjöstedt påstår i stämningsansökan att Bolaget avskedade honom utan att det förelåg laga skäl. Truls Sjöstedt yrkar inte att avskedandet i sig är ogiltigt men yrkar skadestånd samt avgångsvederlag. 

Truls Sjöstedts anställningskontrakt hävdes och han blev avskedad med omedelbar verkan den 18 maj 2021 utan avgångsvederlag, bland annat på grund av misstanke om väsentliga avtalsbrott och delaktighet i aktiviteter av finansiell karaktär som har skadat Bolaget. Som tidigare kommunicerats erhöll Truls Sjöstedt under bolagsstämman 2021 inte ansvarsfrihet av aktieägarna för räkenskapsåret 2020. Bolaget anser att det har iakttagit de formaliakrav som krävs och är övertygat om att det finns goda grunder för hävningen av anställningen. Bolaget bedömer att sannolikheten för att Truls Sjöstedt skulle vinna laga framgång med sin talan  som låg och den finansiella exponeringen beräknas  inte heller vara av väsentlig karaktär. 

Brighter anser vidare att den bevisning som finns visar att grunden för avskedandet med  omedelbar  verkan är mer än väl tillräcklig och att Truls Sjöstedt gör sitt anspråk i rent spekulativt syfte. Då Brighter har som policy att inte kommentera rykten och spekulationer har Bolaget för avsikt att inte kommentera detta ärende ytterligare såvida inte förutsättningarna ändras i den grad att Bolaget måste kommunicera i enlighet med rådande MAR regler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
[email protected]

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 10, [email protected], www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG

Följ oss på:
https://brighter.se/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *