CAMPUS VARBERG BEVILJAS NYA UTBILDNINGAR INOM YRKESHÖGSKOLAN

| 12 januari, 2022 | 0 kommentarer

Tisdag den 11 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan resultaten i den senaste ansökningsomgången om utbildningsstarter inom yrkeshögskolan. Campus Varberg beviljades fem av totalt sju ansökningar, Campus Varberg var även medsökande i ytterligare tre ansökningar där två utbildningsstarter beviljades. Detta innebär sju beviljade utbildningsstarter till hösten 2022 – varav tre helt nya utbildningar.

Sju av tio ansökningar beviljade

Av totalt tio ansökningar beviljades sju utbildningsstarter som kommer att erbjudas vid yrkeshögskolan på Campus Varberg med start hösten 2022. Av dessa är tre helt nya utbildningar: IT-projektledare, Processtekniker – hållbar produktion och Redovisningskonsult.

– Campus Varberg erbjuder relevanta utbildningar och bidrar positivt i ett växande Varberg, till ett starkt näringsliv och med kompetenser som behövs i framtiden. Dagens besked visar att vi är ”rätt på det”. Det känns oerhört roligt och betryggande för framtiden, säger Maria Gustafsson, förvaltningschef vid utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varbergs kommun.

Stark efterfrågan av digital kompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan menar att antalet utbildningsplatser inom data/IT har aldrig varit större och att utbildningsområdet ökat med 18 procent. Detta beror på en stark efterfrågan av digital kompetens.

– Data/IT är området som prioriteras i år. Vi vet att det finns en stark efterfrågan på arbetsmarknaden och vi beviljar därför fler utbildningar inom inriktningar som till exempel programmerare och systemutvecklare, säger Jenny Twana, chef på enheten för ansökan och analys vid MYH, i ett pressmeddelande.

Utbildning som utvecklar IT-branchen

Detta är positiva besked kopplat till IT-branschen i Halland, då branschen har god tillväxt som kan utvecklas genom samverkan med de studerande vid Campus Varberg nya yrkeshögskoleutbildning IT-projektledare.

– Då projektledaren ofta är den sammanhållande länken mellan oss och vår kund så är detta ett viktigt nav för våra affärer. Vi ser fram emot att det nu på Campus Varberg kommer en utbildning som riktar sig mot just denna yrkesroll, säger Per Eriksson, försäljningschef DH Solutions.

Utbildningar i nära samverkan med näringslivet

På Campus Varberg arbetar man långsiktigt med att skapa ”efterfrågade utbildningar”, det vill säga att utbilda kompetenser som är efterfrågade i arbetslivet. För att lyckas med detta krävs ett nära samarbete med arbetsgivare inom många olika branscher. Ett exempel på detta är den nya utbildningen Processtekniker – hållbar produktion, där Södra Cell Värö varit en av flera viktiga samarbetsparter i framtagandet av utbildningen.

– Detta är ett glädjande och viktigt besked i vår långsiktiga kompetensförsörjning. Tillsammans med industrikollegor och Campus Varberg har vi arbetat fram en utbildning med ett kursinnehåll som matchar vårt kompetensbehov och lagt in längre perioder av praktik där de studerande får komma ut i verksamheterna och lära. Att utbildningen även lyfter in hållbarhetsperspektivet är en självklarhet för oss på Södra Cell Värö. Hållbarhet är en del av vår identitet och är idag en fullt integrerad del i vår cirkulära verksamhet, detta ser vi inom branschen processindustri i stort, säger Erica Karlsson, kompetensstrateg vid Södra Cell Värö.

Aktuellt utbud, yrkeshögskoleutbildningar

 • IT-projektledare
 • Processtekniker – hållbar produktion
 • Redovisningskonsult (ges i samverkan med Företagsekonomiska institutet)
 • Byggingenjör
 • Elkonstruktör
 • Järnvägsprojektör
 • Logistiker
 • Energitekniker med specialisering vindkraft
 • Solenergiprojektör med specialisering solceller
 • Systemutvecklare .NET
 • VVS-ingenjör
 • Medicinsk sekreterare/koordinator
 • Drifttekniker – biogas och vattenrening
 • Laborant (ges i samverkan med Campus Västra Skaraborg)
 • Bygglovshandläggare (ges i samverkan med Campus Västra Skaraborg, med utbildningsstart vt. 23)

Aktuellt utbud, högskoleutbildningar

 • Handelsekonomiprogrammet (Högskolan i Skövde)
 • Event management (Högskolan i Borås)
 • Studie- och yrkesvägledarutbildningen (Malmö universitet)
 • Yrkeslärarutbildning (Malmö universitetet med utbildningsstart vt. 23)
 • Förskollärarutbildning (Högskolan i Borås)
 • Grundlärarutbildning årskurs 4–6 (Högskolan i Borås)
 • Sjuksköterskeprogrammet (Högskolan i Halmstad)

Emma Tisell

Rektor för yrkeshögskolan vid Campus Varberg

070- 841 82 65

[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.