Tanalys

Carina Metzner ordinarie temachef för Tema Inflammation och åldrande

Carina Metzner har utsetts till ordinarie temachef för Tema Inflammation och Åldrande. Hon har varit tillförordnad chef för temat sedan 1 november 2021.

– Carina Metzners uppdrag är att tillsammans med alla dem som arbetar inom Tema Inflammation och Åldrande fortsätta utveckla och förbättra vården för våra patienter. Det handlar både om det dagliga arbetet för äldre och breda grupper av kroniker som vi hjälper i dag och om att Karolinska ska fortsätta att ligga i spets inom forskning och innovation så att även de patienter som kommer till oss i framtiden ska få bästa möjliga vård, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Tema Inflammation och Åldrande har ca. 1200 medarbetare fördelade mellan Huddinge och Solna samt några externt placerade mottagningar. Temat ansvarar för flera medicinska specialiteter på Karolinska, så som njurmedicin inklusive dialys, endokrinologi (bland annat diabetes), lung- och allergisjukdomar (t.ex. KOL), gastroenterologi (mag- och tarmsjukdomar), reumatologi (reumatiska sjukdomar), hud- och venereologi (hudsjukdomar och sexuellt överförbara infektioner) samt geriatrik där man specialiserar sig på sjukdomar som är kopplade till åldrandet.

– Jag är stolt och glad över att få fortsatt förtroende att leda Tema Inflammation och Åldrande. Hos oss görs ett fantastiskt arbete inom vård, forskning och utbildning kring många av våra stora folksjukdomar. Tillsammans inom temat och med resten av Karolinska ska vi ta ytterligare steg för att möta framtidens utmaningar med allt fler behandlingsmöjligheter inom vårt område samt den allt större andelen äldre med stort vårdbehov, säger Carina Metzner.

Carina Metzner är specialist i geriatrik och ordförande i Svensk Geriatrisk Förening.  

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

presstjanst.karolinska@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Exit mobile version