Cereno Scientific presenterar CS1s innovativa Fas II studiedesign vid den högt rankade kongressen PVRI i juni 2022

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att en posterpresentation som visar innovativa utformningen av Fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1 i pulmonell arteriell hypertension (PAH) har accepterats vid den 15:e årliga världskongressen om pulmonell kärlsjukdom i Aten, Grekland, den 22 juni- 26, 2022. Postern är ett samarbete mellan Cereno, Dr. Raymond Benza, global PAH-expert och huvudansvarig prövare för Fas II-studien samt globala partnern Abbott.

Postern med titeln ”Investigation of efficacy, safety and optimal dose of CS1 in subjects with pulmonary arterial hypertension: a prospective, randomized, multicenter, parallel-group phase II study” skickades in till kongressen av Dr. Raymond Benza, huvudansvarig prövare för Fas II-studien med CS1. Författarna är Dr. Raymond Benza Professor of Medicine vid Wexner Medical Center, Ohio State University Niklas Bergh CSO på Cereno, Philip Adamson CMO för Heart Failure Division på globala läkemedelsbolaget Abbott and Björn Dahlöf CMO på Cereno. Det är Dr. Raymond Benza som kommer att presentera postern på kongressen.

Kongressarrangören är välgörenhetsorganisationen Pulmonary Vascular Research Institute (PVRI) som samlar de bästa medicinska yrkesverksamma i världen som har ett intresse för pulmonell hypertoni eller pulmonell kärlsjukdom. PVRI underlättar den globala forskningen och utvecklingen av läkemedel för behandling av pulmonell hypertoni och andra symtom på lungkärlsjukdom. Deltagarna på PVRI World Congress inkluderar medicinsk personal, läkemedelsmyndigheter och andra som verkar inom läkemedelsindustrin.

Postern kommer att publiceras i samband med kongressstart den 22 juni 2022.

CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. Den sällsynta sjukdomen PAH är en obotlig progressiv sjukdom med stora ouppfyllda behov för läkemedel som behandlar den underliggande patofysiologin med förbättrad säkerhet, tolerabilitet och effektprofil. Syftet med den pågående Fas II-studien är att bekräfta CS1s säkerhet, tolerabilitet, dos och utforskande effekt i PAH. Studien genomförs i samarbete med den globala partnern Abbott som tillhandahåller det banbrytande CardioMEMS HF-systemet för kontinuerlig övervakning av patienternas lungtryck.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO
Telefon: +46 768 66 77 87
E-post: [email protected]
http://www.cerenoscientific.com/

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar, läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist, och läkemedelskandidat CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.