Tanalys

Cloetta avyttrar varumärket Nutisal för fortsatt fokus på kärnportföljen inom konfektyr

Stockholm, Sverige; 31 maj 2024 – Cloetta, ett ledande konfektyrföretag i norra Europa och hemvist för några av de starkaste varumärkena på marknaden, har idag tecknat avtal om att avyttra sitt varumärke Nutisal för torrostade nötter till The Monchy Food Company, med huvudkontor i Nederländerna. I samband med avyttringen kommer Cloetta att redovisa en icke kassapåverkande nedskrivning i delårsrapporten för andra kvartalet 2024.

Avyttringen är i linje med Cloettas tidigare kommunicerade plan att fortsätta att effektivisera och optimera varumärkes- och produktportföljen för att frigöra kapacitet och minska komplexiteten i syfte att stödja det långsiktiga målet om en justerad EBIT-marginal på minst 14 procent. Nutisal representerar cirka hälften av Cloettas totala nötkategori, vilken står för 2 procent av bolagets totala nettoomsättning. Cloetta kommer att fortsätta att erbjuda nötter inom segmentet Lösviktsgodis.

Det totala värdet av transaktionen är cirka 5-6 Meur (cirka 50-70 Mkr), med förbehåll för vissa villkor i förvärvsavtalet. Transaktionen slutförs i början av juni och är inte villkorat av några regulatoriska godkännanden.

Transaktionen beräknas ha en total positiv kassaflödeseffekt om 6-7 Meur inklusive rörelsekapital, varav merparten kommer att redovisas i delårsrapporten för det andra kvartalet 2024. I samband med transaktionen kommer Cloetta att redovisa en icke kassapåverkande nedskrivning på cirka 7-8 Meur i resultatet för det andra kvartalet 2024. Det finns ingen direkt bemanningsrelaterad effekt av avyttringen.

Förvärvet av Nutisal tillkännagavs av Cloetta 2013. Cloetta kommunicerade under 2020 sin plan att outsourca tillverkningen av nötter till tredje part för att förbättra sin konkurrenskraft, och produktionsanläggningen i Helsingborg stängdes 2021.

Efter avyttringen kommer Cloetta stötta The Monchy Food Company under en övergång för att säkerställa fortsatt servicenivå för Nutisals kunder. 

För mer information från Cloetta samt pressbilder, besök www.cloetta.com/sv/media/.

Denna information är sådan som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-31 22:50 CET.

Investerar- och mediakontakt

Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör
+46 766 96 59 40

 

ir (@) cloetta.com
press (@) cloetta.com
sustainability (@) cloetta.com

Exit mobile version