Corem säljer en fastighet i Norrköping för 284 mkr

| 20 december, 2021 | 0 kommentarer

Corem har tecknat avtal om att sälja fastigheten Norrköping Järnet 5 för ett underliggande fastighetsvärde om 284 mkr. Fastigheten, som är belägen i handelsområdet Ingelsta, har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 15 000 kvm och utgörs till största del av handelsytor. 

Frånträde är planerat till den 1 februari 2022.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, [email protected]
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, [email protected]
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, [email protected]

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom bolagets huvudsegment i kombination med att ge aktieägarna en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *