Tanalys

Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2024

Första kvartalets genomförda hyresförhandlingar ger stöd för att en god hyrestillväxt är att vänta. Hittills slutförda hyresförhandlingar för 2024 ger SBF Bostad en hyrestillväxt på 5,4 procent. Under kvartalet har fastighetsvärderingarna stabiliserats. Ledningen fortsätter att arbeta med att stärka fondens finansiella ställning via försäljningar samt bankdialoger.

Sammanfattning av perioden januari – mars 2024

Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter perioden

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:
Terje Björsell, vd, terje.bjrsell@sbffonder.se, mobil 072-58 91656
David Krook, CFA, Chef Investerarrelationer, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879
Anette Harby, Kommunikationschef, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192.
Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.

Exit mobile version