Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021 Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

1 januari – 30 september 2021

  • Josabs verksamhet i Indien fortsatt nedsatt på grund av pandemin, övriga enheter mot normalisering.
  • Joint Venture i Ungern, ansökan om lån och bidrag pågår fortsatt.
  • Maskinorder i Ungern, 1,4 Msek, maskin producerad, leverans förskjuten av kund till Q4 .
  • Order på testenhet till Nigeria, 0,4 Msek, färdigställd och klar för leverans.
  • Josab har tecknat finansieringsavtal med Mangold inkluderande brygglån och förvärvskredit.
  • Josab har lyft 10 Msek i brygglån baserat på finansieringsavtalet med Mangold.
  • Josab har återbetalat konvertiblet lån om 3,7 MSEK.
  • Två nya ledamöter invalda i styrelsen på årsstämman i Josab, en ledamot slutat pga sjukdom.
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1 623 tkr, varav 523 tkr Q3.
  • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -9 453 tkr, varav -3 378 tkr Q3.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på det egna filtermaterialet AqualiteTM. Bolaget som bildades 1999 har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, samt JOSINT Financial Services AB. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika AqualiteTM vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit – Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

AqualiteTM utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

AqualiteTM har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. AqualiteTM har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. AqualiteTM kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 3-5 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, men kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 5 m3 upp till 3000 m2 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en ”plug and play”-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Josab Water Solutuions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, JOSINT Financial Services AB samt Josab India Pvt Ltd.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *