Tanalys

Delårsrapport CA Fastigheter AB (publ) januari-september 2022

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

– Under tredje kvartalet har CA Fastigheter, efter beslut från Borås Stad, förvärvat mark i Borås i området Nordskogen. Förvärvet avser den obebyggda fastigheten Hevea 6. Byggnationer har påbörjats av 15 000 kvm lagerfastighet. Tillsammans med den angränsande fastigheten Hevea 4 omfattar dessa båda fastigheter cirka 190 000 kvm markareal med möjlighet till byggnation på hälften av ytan.

– I slutet av september påbörjades försäljningen av CA Fastigheters BRF-projekt, Kvirkelhusen i Lomma. Första etappen består av 3 hus med totalt 42 lägenheter. Därtill planeras för ytterligare en etapp av Kvirkelhusen, i nära anslutning till etapp 1.

– CA Fastigheter har under tredje kvartalet tecknat ett hyresavtal om ca 1 600 kvm med Cedervall Arkitekter. Avtalet avser fastigheten Tobaksmonopolet 14 och inflytt planeras till första kvartalet 2023.

 

För ytterligare information, var god kontakta:

 

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se

Exit mobile version