Delårsrapport EatGood Sweden AB Kvartal 3, 1 juli- 30 september 2020 med balansposter

| 24 november, 2020 | 0 kommentarer

Försäljning

Under kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 1162 kkr. Försäljningen skedde i huvudsak på den svenska marknaden och till en mindre del på export internationella aktiviteter har drabbats negativt pga av olika restriktioner och reseförbud. Dessa restriktioner och förbud har också påverkat all form av mässaktivitet förutom ett undantag i Thailand, Bangkok. Det negativa resultatet under kvartalet om -698 kkr beror huvudsakligen på utvecklingen av Corona pandemin. Affärer har skjutits upp men som förhoppningsvis återupptas efter att läget stabiliserats avseende Corona pandemin. Under tredje kvartalet kan vi konstatera att mer eller mindre alla våra marknader var nedstängda med undantag för Sverige och för en ny återförsäljnare inom marinbranschen, Southern Contracts i Storbritannien. Ordinarie säljarbete med kundbesök, demonstrationer av Lightfry, utställning på mässor, besök hos distributörer har kraftfullt begränsats till att hållas via telefon eller annan digital media. Vi är väldigt tacksamma för att Sverige har hållits halvöppet och att vi kunnat få till en ökad försäljningsvolym i Sverige under detta tredje kvartalet. Vi arbetar vidare med nya och befintliga kunder samt återförsäljare.  Marknaden i Sverige är helt klart intressant  i dessa tider av Covid 19 och vi kommer göra allt för att öka försäljningen i Sverige och andra öppna marknader. Vi blickar framåt och förbereder oss för att marknader åter öppnar upp igen successivt internationellt.

Ny Bless Burgers i Svinesund – en välsignelse med ett fantastiskt team

Bless Burgers fortsätter med expansion och öppnar sin femte anläggning med deras helt nya koncept med mycket hjärta och omtanke avseende miljö och FN’s 17 hållbarhetsmål, men utöver det så har de skapat en  riktigt bra meny med mycket god mat. Idag finns anläggningar, efter senaste öppningen i Svinesund, också i Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg, Mariestad och Kristinehamn. För Svinesunds-restaurangen väntas det på att den norska gränsen skall öppnas för fullt drag i försäljningen då norrmännen återigen stormar in över gränsen.

Bless Burgers, Svinesund

Bless Burgers visar verkligen på bredden av vad Lightfry kan producera och tillaga t.ex sötpotatis, pommes frites, chickennuggets, fiskburgare, falafel, kycklingvingar, chillicheese nuggets mm. Detta visar mångsidigheten av Lightfry och detta är en knuff och ögon öppnare till andra aktörer på marknaden om vad som är möjligt med Lightfry och luftfritering.

Fafelle är ytterligare ett koncept, som ligger i PK-Huset i Stockholm, som använder Lightfry till spännande produkter för tillagning t.ex falafel, Halloumi-grillost, squash/aubergine, uppvärming av wraps samt produktion av Liba knäckebröd. Intressant är att Fafelle är etablerat i en helt vanlig butikslokal som ej behövde ha alla special-anpassningar för bland annat ventilation osv. Lightfry skapar fler och mer kostnadseffektiva etableringsmöjligheter. (Ps. Även hos Fafelle serveras otroligt god och fräsch mat – prova!)

Fortsatta åtgärder på grund av Corona pandemi

Bolaget har under Q3 fortsatt dragit ner personalens arbetstid med 60%, genom korttids-permittering, för att minska inverkan av detta ofrivilliga globala stopp och skapa bästa möjliga förutsättningar för bolaget på lång sikt, när läget återgår till ett normalläge.  Vi har en fortsatt god soliditet, en bra nivå på det egna kapitalet och ett omfattande betalt lager som hjäper oss avseende likviditeten då försäljning sker och lagret successivt minskar. Vi upprätthåller kapacitet för att kunna producera för behov, bibehålla sysselsättning i produktionen och detta utan negativ inverkan av problem i leverantörskedjan.

Positionering inför 2021 med vidareutveckling av produktportföljen till ”post” Covid-19 tiden

Under detta tredje kvartal så arbetas det med att positionera den nya godkända certifierade fyra-ledade Lightfry enheten för USA-marknaden. Vi har insett hur mycket mer möjliga användare och fler enheter samt kunder som kan göra installationer mer likt plug and play utan behov av ombyggnation av deras elanläggningar med en fyra-ledad Lightfry.  Alla äldre byggnader i USA som är mer än c:a 20 år har elinstallation med fyra-ledad el. Dessa byggnader utgör någonstans mellan 85-90% av byggnaderna i USA. Eatgood har breddat produktportföljen och har här igenom fått en produkt som är mycket mer väl anpassad till efterfrågan i USA och detta har prioriterats under tiden för Covid-19 för att nyttja tiden optimalt för verksamheten och enligt rådande omständigheter. Denna version är också ett väldigt bra komplement för hela Nordamerika, Mellan/Centralamerika och Sydamerika.

Marknadsföring – Digital marknadsföring, sociala media och mässor

I princip alla mässor blev inställda under året men ett positivt utropstecken var Thaifex-mässan i Bangkok med vår nya distributör, Cuisine Craft(Se Lightfry på www.sousvidethailand.com) Pga av låg smittspridning av Covid-19 genomfördes denna mässa 2020 som en nationell mässa. Thailand är en spännande marknad där Lightfry kommer få fritera många nya matprodukter som aldrig provats tidigare.

Fortsatt annonsering sker i Totalfood.com(USA) tills vidare, som har både en tryckt och digital tidning samt i svenska tidningen Hotell & Restaurang i alla nummer till och med sommaren 2021. Bearbetning sker dessutom parallellt av distributörer och tidigare kontakter från alla mässor där vi har deltagit, för bibehållande och underhållande av kontakter.

  • Inställd,Food Expo, 22-24 mars, Herning, Danmark, (eventuellt nya datum)
  • Inställd, Pizza Show, 6-10 april,Las Vegas, USA, (eventuellt nya datum)
  • Inställd, Marine Catering Expo, 16-17 juni, Miami, USA
  • Inställd, Western Foodservice & Hospitality show, 9-11 augusti, Anaheim, USA
  • Inställd, NAC’s, 11-14 oktober, Las Vegas, USA
  • NAFEM,26-28 augusti 2021, New Orleans, USA, Nytt datum
  • HOST, Oktober 2021, Milano, Italien

Marknader och utsikter – Det ser ljust ut för Air Fry Technology

Utsikter på marknaden globalt är att luftfriteringsprodukter för konsument har exploderat och det ligger helt rätt i tiden. Detta är en dragkraft som är väldigt positiv och gör vårt arbete lättare och skapar intresse hos potentiella kunder – mycket värdefullt som påtryckare mot kommersiell luftfritering. I USA sker arbete med att finna fler återförsäljare löpande för att bredda och öka närvaron med bra geografisk spridning där vi knyter till oss återförsäljare med stark närvaro på marknaden och med mycket säljpersonal ute på marknaden som känner kunderna, inköparna och har det rätta kontakterna. Eatgood lägger fortsatt större delen av resurser och tid på att anpassa aktiviter och anpassning av prouduktutbud för USA-marknaden som vi fortsatt ser som den mest intressanta av marknader och där potentialen är som störst och där vi verkligen kan göra en stor skillnad med Lightfry och Air Fry Technology.

Övriga marknader stöttar vi tills vidare med försäljningsaktiviteter nationellt via återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår huvudstrategi för att kunna agera på flera marknader, på ett mer kraftfullt sätt, och för att få en utväxling och en mycket större genomslagskraft. Denna strategi håller vi fast vid i vårt fortsatta arbete. Vår utveckling i USA är även viktig som drivkraft och inspirationskälla för övriga marknader som vill vara med på tåget.

Ekonomi – resultaträkning i sammandrag kvartal 3, perioden 1 juli– 30 september 2020 i KKR

Resultaträkning i sammandrag kvartal 3, 2020                       Q3 2020                                       Q3 2019

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                            1 162                                                252

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                  -1 758                                           – 1 698

Rörelseresultat före avskrivningar                                                 -596                                           – 1 446

Avskrivningar                                                                                     -54                                                 – 50

Rörelseresultat efter avskrivningar                                               -650                                             -1 496

Kursförluster                                                                                      – 0                                               – 154

S:a Övriga rörelsekostnader                                                              -0                                               – 154

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader             -650                                             – 1 650

S:a finansiella intäkter och kostnader                                          – 48                                                   -10

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter                       – 698                                            – 1 660

 

Resultaträkning i sammandrag jan – sep,                                    2020                                              2019

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                            3046                                             3 893

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                  -4 729                                           -6 426

Rörelseresultat före avskrivningar                                              -1 683                                           -2 533

Avskrivningar                                                                                    -158                                            – 148

Rörelseresultat efter avskrivningar                                             -1 841                                           -2 681

Kursförluster                                                                                     – 47                                             – 154

S:a Övriga rörelsekostnader                                                           – 47                                              – 154 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader           -1 888                                            -2 836

S:a finansiella intäkter och kostnader                                          -145                                              – 146

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter                      -2 033                                            -2 982

 

Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal kvartal 3 , 2020, KKR

                                                          Q3 2020                                    Q3 2019                                      

Anläggningstillgångar                        505                                             618                                          

Lager                                                 7 850                                          7 385                                          

Fordringar                                           794                                             885                                          

Kassa bank                                           50                                          1 381              

S:a tillgångar                                   9 199                                        10 269                                         

 

Eget kapital                                      4 016                                          7 626                                          

Krediter bank                                   3 084                                             600                                          

Kortfristiga skulder                         2 099                                          2 043                                         

S:a Skulder och

eget kapital                                      9 199                                        10 269                                        

Soliditet                                              44%                                           74%

 

Ställning per 20200930 avseende:

Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit                             50kkr

Antal utestående aktier                                                                  11 300 806

Resultat per aktie(jan –sept)                                                           -0,18 kr

 

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

26 januari 2021                           Kvartalsrapport  Q4, bokslutskommuniké 2020

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten/delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 24 november 2020

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark, VD

Denna kvartals/delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *