Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2021

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

April – juni 2021

 • Nettoomsättning ökade till 407 MSEK (399)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 18 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 2 MSEK (-20)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 MSEK (-31)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -11 MSEK

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättning minskade till 867 MSEK (917)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 56 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 24 MSEK (-14)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0 MSEK (-39)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,18)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 22 MSEK

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncer­nen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Juli 2021 kl. 12:30 CET

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *