Tanalys

Djup meditation kan förbättra tarmhälsan enligt ny studie

8 veckors meditation kan ha positiva effekter på tarmhälsan, genom att öka goda bakterier och minska skadliga bakterier.

En ny studie publicerad i tidskriften Gut Microbes visar att djup meditation kan ha positiva effekter på tarmhälsan. Forskarna undersökte effekterna av en 8-veckors meditationsträning på tarmbakterierna hos deltagarna och fann att det fanns en ökning av ”godartade” bakterier och en minskning av ”skadliga” bakterier.

Tarmbakterierar spelar en viktig roll i vår hälsa, eftersom de hjälper till att bryta ner maten, producera vitaminer och även påverka vårt immunförsvar och vårt humör. En obalans i tarmfloran kan leda till sjukdomar som IBS, depression och övervikt.

Forskarna har nu funnit evidens för att meditation kan ha en positiv effekt på tarmbakterierna genom att reducera stress och inflammation i kroppen, vilket kan leda till en bättre balans i tarmfloran.

”Studien visar på ännu ett sätt hur meditation kan påverka vår hälsa positivt och är ett ytterligare skäl till att införa dagliga meditationer i våra liv.”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping. ”Det behövs dok mer forskning för att bekräfta dessa resultat och för att förstå exakt hur meditation påverkar tarmfloran.”, fortsätter David Grönte

Källa: Alteration of faecal microbiota balance related to long-term deep meditation

Relaterade länkar

Exit mobile version