Connect with us

Marknadsnyheter

Eastnine inleder skriftligt förfarande avseende sina seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Published

on

Eastnine AB (publ) (”Bolaget” eller ”Eastnine”) begär godkännande från sina obligationsinnehavare att ändra villkoren för Bolagets utestående gröna obligationer för att möjliggöra förtida inlösen.

Eastnine söker godkännande från obligationsinnehavare avseende sina utestående seniora icke-säkerställda inlösenbara gröna obligationer om 45 000 000 euro med rörlig ränta 2021/2024 (ISIN: SE0013719788) (”Obligationerna”) för att ändra villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”), som en del av Bolagets plan att förtidsinlösa Obligationerna. Den föreslagna ändringen innefattar möjligheten för Eastnine att lösa in samtliga, men inte enstaka, av Obligationerna i sin helhet på vilken bankdag som helst som infaller på eller efter emissionsdagen fram till (men exklusive) den slutliga inlösendagen, till ett pris per obligation om 102,25 procent av det nominella beloppet.

För att ändra Obligationsvillkoren har Bolaget idag instruerat agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), att initiera ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) till de direktregistrerade ägarna och registrerade auktoriserade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok hos Euroclear Sweden per den 11 september 2023. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet finns tillgängligt på Agentens hemsida, https://nordictrustee.com/, bifogas detta pressmeddelande, och har upprättats i enlighet med klausul 16.3 (Written Procedure) i Obligationsvillkoren.

De tillämpliga majoritetskraven för att godkänna förfrågan är, såsom anges mer utförligt i meddelandet om det Skriftliga Förfarandet, (i) att obligationsinnehavare som representerar minst femtio (50,00) procent av det justerade nominella beloppet deltar i det Skriftliga Förfarandet och (ii) att obligationsinnehavare som representerar minst sextiosex och två tredjedelar (66 2/3) procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavare svarar i det Skriftliga Förfarandet samtycker till förfrågan. Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras i ett pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas. Avstämningsdagen för att vara berättigad att rösta är 19 september 2023 och sista dagen för att rösta i det Skriftliga Förfarandet är 29 september 2023.

Vänligen notera att per dagens datum har innehavare som representerar mer än 50 procent av det justerade nominella beloppet indikerat att de har för avsikt att rösta för begäran.

Pareto Securities AB (”Pareto”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) agerar finansiella rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet. För frågor gällande förslagen i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Pareto på PSBondIssue.se@paretosec.com eller SEB på liabilitymanagementdcm@seb.se.

För ytterligare frågor till Agenten gällande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Eastnine AB (publ)

 

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, +46 8-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice VD, +46 70-224 29 35

Besök www.eastnine.com

 

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 582 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 433 MEUR per 30 juni 2023. Eastnines vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor mötas och framgångsrik affärsverksamhet utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen på utvalda marknader i Baltikum och Polen. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

 

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 september 2023 kl. 14.15.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Corem tecknar femårigt hyreskontrakt i New York

Published

on

By

Corem har tecknat hyreskontrakt med 1 RoundTable Partners avseende cirka 380 kvm i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, ett investmentbolag, kommer att flytta in under det andra kvartalet 2024 och hyrestiden är fem år.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden är klädd med element i svartglaserad terrakotta.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage ytterligare ett hyresavtal i 28&7, denna gång med 1 RoundTable Partners. Vi ser en fortsatt trend att premiumhyresgäster flyttar till högkvalitativa kontorsbyggnader och därmed också en fortsatt god efterfrågan på nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet i New York”, säger Rutger Arnhult, Corems VD.

Det totala årliga kontraktsvärdet för Corems samtliga hittills tecknade hyresavtal i USA uppgår till cirka 13,5 miljoner USD. I och med denna uthyrning är 31 procent av den uthyrningsbara ytan i 28&7 nu uthyrd.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Agenda för Karnov Groups Kapitalmarknadsdag 2023

Published

on

By

Karnov Group AB (publ) kommer att arrangera sin första Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media torsdagen den 5 oktober 2023. Evenemanget kommer att hållas fysiskt i Stockholm och kommer även att filmas och direktsändas digitalt.

Agenda för dagen:

11:30: Dörrarna öppnas, mingel med koncernledningen
11:55: Välkomsttal och genomgång (Pontus Bodelsson, koncernchef samt Josephine Edwall Björklund, moderator)
12:00: Koncernstrategi (Pontus Bodelsson, VD och koncernchef)
12:40: Finansiell genomgång (Magnus Hansson, Finanschef)
13:10: Modererad frågestund med koncernchef och finanschef
13:25: Rast
13:40: Vår satsning på AI (Anne Nørvang Hansen, Chef för innehållsstrategi och kvalitet)
14:00: Modererad frågestund med chef för innehållsstrategi och kvalitet samt koncernens tekniska chef, Jan Ullerup
14:20: Rast
14:30: Genomgång av Region Syd samt långsiktig affärsstrategi (Guillaume Deroubaix, VD Region Syd)
15:15: Genomgång av Region Nord samt långsiktig affärsstrategi (Alexandra Åquist, VD Region Nord)
15:45: Modererad frågestund med koncernchef samt regionala verkställande direktörer
16:00: Öppen bar samt mingel med koncernledningen

Kapitalmarknadsdagen kommer fysiskt att hållas på Inderes Event Stage i Stockholm. Intresset är stort och vi har uppnått maxdeltagare i lokalen. Evenemanget kommer att filmas och vara direktsänt på https://ir.financialhearings.com/karnov-group-cmd-2023.

Presentationerna kommer att vara på engelska och kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.karnovgroup.com, efter att evenemanget avslutats.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 15.00 CEST den 2 oktober 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Loomis tecknar en tvåårig lånefacilitet om 115 miljoner EUR

Published

on

By

Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 115 miljoner EUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år.

 

Faciliteten kan nyttjas för generella bolagsändamål inklusive förvärv.

 

Arrangörer är Bank of America, Danske Bank och Nordea Bank.

 

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com

 

 

2 oktober 2023

 

Jenny Boström
Ansvarig för hållbarhet och investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.