Tanalys

Ekonomisk motståndskraft i många hushåll – men en av fyra har pressad finansiell hälsa

Trots ekonomiskt utmanande tider är svenskarnas finansiella hälsa god över lag. Som bäst är den hos pensionärerna, där många byggt upp sparande, försäkringsskydd och samtidigt har låga skulder. Men 24 procent av svenskarna har en ansträngd eller sårbar finansiell hälsa. Det visar ett nytt index från Swedbank.

Drygt tre av fyra har en god finansiell hälsa. Finansiell hälsa innebär att man har högre inkomster än utgifter, en bra nivå på sitt sparande, inte en högre skuldnivå än man kan hantera och de försäkringar som behövs för en trygg privatekonomi. Man har också tillräcklig kunskap för att kunna fatta bra beslut om sin ekonomi. 

– Det är över lag en positiv bild av den finansiella hälsan i Sverige. Många hushåll har också haft goda ekonomiska marginaler under de senaste åren, vilket gör att det generellt finns motståndskraft för de ekonomiskt prövande tider vi är i just nu. Men jag ser med oro på att många kvinnor känner skuld och skam över sin ekonomi, och dessutom har sämre finansiell hälsa, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Inkomsten inte avgörande för finansiell hälsa   
Högre inkomst innebär ofta större ekonomiska marginaler, men man kan ha en god finansiell hälsa även utan en hög lön. Pensionärer har till exempel bäst finansiell hälsa av alla, trots lägre inkomst. De har ett högre sparande, lägre skulder och är också bättre på att trygga sin privatekonomi med försäkringar. 

– En del verkar ha en sämre finansiell hälsa lite i onödan. Så klart är det lättare att till exempel sätta undan till ett sparande om man har marginaler i sin ekonomi, men även kunskap och kontroll över privatekonomin spelar roll för den finansiella hälsan. Att göra en budget och få koll på sina utgifter är ett bra första steg, säger Madelén Falkenhäll. 

En fjärdedel av svenskarna har sämre finansiell hälsa – många är kvinnor
16 procent har en ansträngd och 8 procent till och med en sårbar finansiell hälsa. Bland dem finns fler kvinnor än män. Kvinnor känner också i mycket större utsträckning oro och skam kring sin privatekonomi. De upplever i mindre utsträckning att de har en ekonomi som ger dem frihet att leva det liv de vill och betydligt fler kvinnor än män uppger att de inte känner sig trygga i att klara sig privatekonomiskt på egen hand. Fler män än kvinnor har tillräckliga besparingar för en önskad levnadsstandard som pensionär.

– Det är relativt många hushåll som har det ekonomiskt tufft och har svårt att få pengarna att räcka nu. Har man ändå ett sparande, framför allt en buffert för oförutsedda utgifter, kan det minska oron och stärka den finansiella hälsan. Man ska också komma ihåg att även ett litet sparande kan växa på sikt och göra stor skillnad för känslan av kontroll, trygghet och självständighet, säger Madelén Falkenhäll.

För mer information, se bilagor eller besök www.swedbank.se/finansiellhalsa.

Kontakt:
Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom, tfn 076-790 16 38
Hannes Mård, pressansvarig, tfn 073 057 41 95

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank Group är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 550 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se

Exit mobile version